Ontbinding wegens gewichtige redenen

Ontbinding wegens gewichtige redenen

Ontbinding wegens gewichtige redenen Geplaatst door: Vincent Melens Er zijn verschillende manieren waarop een maatschap beëindigd kan worden. In verreweg de meeste gevallen eindigt een maatschap door opzegging. Een andere mogelijkheid – die in de praktijk een...
Voortzettingsbeding maatschap

Voortzettingsbeding maatschap

Voortzetting van een maatschap Geplaatst door: Vincent Melens Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer maten. Soms kan de situatie zich voordoen dat één van de maten de samenwerking wenst te beëindigen. In dat geval kan de maatschapsovereenkomst worden...
Onrechtmatige opzegging van een agentuurovereenkomst

Onrechtmatige opzegging van een agentuurovereenkomst

Onrechtmatige opzegging van een agentuurovereenkomst Geplaatst door: Vincent Melens Eerder schreef ik over de kenmerken van een agentuurovereenkomst. Hierbij wordt een verhouding geregeld tussen een handelsagent en zijn opdrachtgever (de ‘principaal’). De opzegging...
Beëindiging van een overeenkomst

Beëindiging van een overeenkomst

Beëindiging van een overeenkomst, wat te doen? Geplaatst door: Vincent Melens Een afspraak is zo gemaakt. En een handtekening is zo gezet. Maar hoe beëindig je een overeenkomst als je toch niet gelukkig bent met de afspraken die zijn gemaakt? Dit is vaak een stuk...
Onrechtmatige opzegging van een agentuurovereenkomst

Lastgeving

Lastgeving Geplaatst door: Vincent Melens Als een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer dan is er (vaak) sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht is de lastgeving. Maar wat houdt een lastgeving...