Zonnepanelen in de VvE

Geplaatst door: Willem van Agt

Steeds meer huishoudens hebben zonnepanelen. Of denken na over het plaatsen van zonnepanelen. Niet elke appartementseigenaar binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) heeft het recht om zonnepanelen te plaatsen. Dit hangt af van wat er is geregeld in de splitsingsakte. In veel VvE’s is het dak namelijk een gemeenschappelijk zaak. Of en hoe toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op een gemeenschappelijk kan worden gegeven wordt hierna toegelicht.

Gemeenschappelijk dak

In veel splitsingsaktes is het reglement woordelijk opgenomen. Maar ook wordt vaak verwezen naar een modelreglement met slechts enkele aanpassingen. In het veel gebruikte modelreglement 2006 staat:
Artikel 17
1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden onder meer gerekend, voor zover aanwezig:
a. de grond, de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de balkonconstructies, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de dakbedekking, de dakkapellen, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en (een) privé gedeelte(n) of tussen privé gedeelten;

Vergelijkbare artikelen staan in alle modelreglementen en splitsingsaktes. In dat geval is het dak dus een gemeenschappelijk deel en dus een gemeenschappelijk dak. Tenzij hier expliciet van wordt afgeweken in de splitsingsakte. Of in de splitsingstekeningen die daarbij horen.

Gemeenschappelijk dak en zonnepanelen van/voor één appartementseigenaar

Het toestemming verlenen aan één (of een aantal) appartementseigenaren op een gemeenschappelijk dak is mogelijk. Maar niet zonder restricties. Er kan dan alleen een tijdelijke toestemming worden gegeven. En die toestemming kan ook onredelijk zijn.

Om als VvE een gemeenschappelijk gedeelte in gebruik te geven moet het namelijk gaan om ‘beheersdaden’. Toestemming kan niet als het gaat om ‘beschikkingsdaden’. Het in gebruik geven van het gemeenschappelijk dak voor het aanleggen van zonnepanelen is geen daad van beschikking, zolang dat een ‘tijdelijk karakter’ heeft. Als door de VvE toestemming wordt gegeven om ‘op permanente basis’ een gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw exclusief aan de eigenaar van één appartement in gebruik te geven, dan spreken we van een beschikkingsdaad. In dat geval is er sprake van een nietig besluit en is de toestemming dus nietig.

Het is hoe dan ook raadzaam als VvE goed na te denken over het geven van een dergelijke toestemming. Een dak is maar zo groot. In een VvE met bijvoorbeeld 3 verdiepingen zal er wellicht ruimte genoeg voor alle eigenaren zijn. Dan kunnen op voorhand afspraken worden gemaakt over de verdeling die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Maar in een appartementencomplex met 12 verdiepingen niet. Bij latere aanvragen ontstaan dan de geschillen. Het weigeren van een latere aanvraag door enkel gebrek aan ruimte kan onredelijk zijn.

Het desondanks plaatsen van zonnepanelen in een dergelijke situatie kan ook vervelende consequenties opleveren. De kantonrechter in Den Haag oordeelde dat in zo’n geval de zonnepanelen als gemeenschappelijke zaken hebben te gelden. Ook al waren die geplaatst ten behoeve van uitsluitend enkele appartementen. Daar kon een onderliggende garage opeens gebruik maken van de stroom die daarmee werd opgewekt.

Gemeenschappelijk dak en zonnepanelen ten behoeve van de VvE

Het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van de VvE op een gemeenschappelijk dak is goed mogelijk. Als collectief dus. Bijvoorbeeld ten behoeve van de verlichting in de gemeenschappelijke delen, de elektrische toegangspoort van de garage, de lift, etc. De VvE kan dit met een afdoende besluit op de vergadering overgaan tot het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen. De regels omtrent de besluitvorming zijn weer afhankelijk van de bepalingen in de splitsingsakte.

Wel kan dit perikelen opleveren over de financiering ervan. Zeker als bepaalde appartementseigenaren tegen zijn. Financiering uit de eigen middelen is sneller rechtsgeldig en minder risicovol op bezwaren. Echter, een eenmalige bijdrage kan sneller als onredelijk worden beschouwd, evenals het afsluiten van een lening voor de zonnepanelen. In die laatste twee gevallen is er een verhoogde kans op vernietiging van het besluit.

Een VvE is verplicht een opstalverzekering te hebben. Verschillende opstalverzekeraars
verzekeren schade aan zonnepanelen echter niet of slechts beperkt.

Vragen over zonnepanelen in de VvE?

Heeft u vragen over zonnepanelen in de VvE? Wordt u geconfronteerd met een VvE die geen toestemming wil verlenen? Of als VvE juist met een appartementseigenaar die een verzoek daartoe heeft gedaan? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].