Privacybeleid

Flinck Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Statement van Flinck Advocaten bieden wij een heldere en transparante toelichting over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Flinck advocaten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval dat:

  • Flinck Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens worden gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk ten behoeve van het uitvoeren van de door u aan Flinck Advocaten verstrekte opdracht.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen heeft over ons privacy beleid of contact met ons wilt, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Flinck Advocaten
Lauriergracht 116 B1
1016 RR Amsterdam
info@flinckadvocaten.nl
020 – 26 10 234

Actualiteiten 

Lastgeving

Lastgeving

Als een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer dan is er (vaak) sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht is de lastgeving. Maar wat houdt een lastgeving precies in?

Lees meer
Wat is een bankgarantie?

Wat is een bankgarantie?

Maar wat is een bankgarantie precies? Hoe werkt de bankgarantie? En in welke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een bankgarantie? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit.

Lees meer