Wat is conservatoir beslag?

Geplaatst door: Vincent Melens

Conservatoir beslag is bedoeld om verhaal veilig te stellen. Maar wat is precies het verschil tussen derdenbeslag, beslag op roerende zaken en beslag op aandelen? En welke aspecten komen er kijken bij het leggen van beslag? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit wat de verschillen zijn.

Verlof om conservatoir beslag te leggen

Alvorens een juridische procedure te starten, kan de voorzieningenrechter verlof geven om conservatoir beslag te leggen, om er zeker van te zijn dat de schuldenaar voldoende goederen heeft om de vordering aan schuldeiser te kunnen voldoen. Wordt er geen conservatoir beslag gelegd, dan loopt de schuldeiser het risico dat de goederen worden verkocht en zijn vordering niet meer kan worden voldaan. Door het beslag worden de goederen dus als het waren bewaard tot dat de rechter in zijn vonnis uitspraak doet over de vordering. Op grond van de wet mag de schuldeiser in beginsel op alle goederen, dat wil zeggen zaken en vermogensrechten, van de schuldenaar zijn vordering verhalen.

Beslag op roerende zaken

In beginsel mogen dus alle goederen waaronder roerende zaken van de schuldenaar worden aangewend voor beslag en verhaal. Het kan dan gaan om een laptop of televisie. Hierop zijn een aantal uitzonderingen zoals goederen die noodzakelijk voor de gewone gang van de huishouding. Gevolg van het beslag is dat beschikkingshandelingen van de schuldenaar zoals verkoop van zijn goederen niet meer aan de beslaglegger kunnen worden tegengeworpen. Als de rechter schuldeiser in zijn gelijk stelt, kan het beslagen goed door openbare verkoop ten overstaan van de deurwaarder worden verkocht. Dit heet executeren. Met de executie opbrengst kan de schuldeiser zijn vordering voldoen.

Derdenbeslag

Naast conservatoir beslag leggen op goederen van de schuldenaar kan er ook beslag worden gelegd op geldvorderingen die de schuldenaar heeft op derden. Dit heet derdenbeslag. Op grond van de wet zijn niet alleen bestaande geldvorderingen van de schuldenaar vatbaar voor beslag maar ook nog te ontstane vorderingen, mits die vordering rechtstreeks uit een al bestaande rechtsverhouding volgt. Een voorbeeld van derdenbeslag is beslag leggen op het banksaldo van de schuldenaar. Dit is voor de schuldenaar immers een vordering op een derde, namelijk de bank. Ook van derdenbeslag is het gevolg dat beschikkingshandelingen van de schuldenaar niet aan de beslaglegger mogen worden tegengeworpen. De vordering op de derde mag niet worden overgedragen. Daarnaast mag de derde niet in weerwil van het beslag de geldvordering aan de schuldenaar betalen waardoor de geldvordering waarop beslag is gelegd verdwijnt.

Beslag op aandelen

Naast roerende zaken mogen ook de vermogensrechten van een schuldenaar worden aangewend voor beslag en verhaal. Een aandeel in een B.V. is een vermogensrecht en dus mag de schuldeiser ook beslag leggen op de aandelen van de schuldenaar in een B.V. Hier geldt net als bij de andere beslagen dat de schuldenaar niet meer zijn beschikkingsmacht tegenover de beslaglegger mag inroepen. Concreet betekent dit dat de schuldenaar zijn aandelen niet meer kan verkopen. Het beslag omvat niet alleen de aandelen, maar ook de baten die de aandelen voortbrengen zoals het dividend. Andere rechten verbonden aan de aandelen zoals stemrecht blijven wel bij de schuldenaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over conservatoir beslag? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]