Vincent Melens

Over Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Expertises

Bij Flinck Advocaten houdt Vincent zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, verbintenissenrecht, incasso en faillissementsrecht.

Vincent Melens heeft ruime ervaring met:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Algemene civiel advies- en procespraktijk
 • Algemene voorwaarden
 • Beslag en executierecht
 • Contracten
 • Doorstart van ondernemingen
 • Faillissementen
 • Fusies, overnames en joint ventures
 • Geldvorderingen
 • Handelsnaamgeschillen
 • Incasso
 • Reorganisaties
 • Samenwerkingsovereenkomsten (maatschap of v.o.f.)
 • Surseances van betaling
 • Zekerheden (waaronder pand, hypotheek en borg)

Vincent heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste blog berichten van Vincent

Lastgeving

Lastgeving

Als de opdrachtgever een opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt, is er sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm hiervan is de lastgeving.

Lees meer