Vincent Melens

Over Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht.

Expertises

Bij Flinck Advocaten houdt Vincent zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, verbintenissenrecht, incasso en faillissementsrecht.

Vincent Melens heeft ruime ervaring met:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Algemene civiel advies- en procespraktijk
 • Algemene voorwaarden
 • Beslag en executierecht
 • Contracten
 • Doorstart van ondernemingen
 • Faillissementen
 • Fusies, overnames en joint ventures
 • Geldvorderingen
 • Handelsnaamgeschillen
 • Incasso
 • Reorganisaties
 • Samenwerkingsovereenkomsten (maatschap of v.o.f.)
 • Surseances van betaling
 • Zekerheden (waaronder pand, hypotheek en borg)

Vincent heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste blog berichten van Vincent

Lastgeving

Lastgeving

Als een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer dan is er (vaak) sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht is de lastgeving. Maar wat houdt een lastgeving precies in?

Lees meer
Wat is een bankgarantie?

Wat is een bankgarantie?

Maar wat is een bankgarantie precies? Hoe werkt de bankgarantie? En in welke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een bankgarantie? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit.

Lees meer
Wat is domiciliekeuze?

Wat is domiciliekeuze?

In officiële contracten wordt nogal eens een bepaling opgenomen over een ‘domiciliekeuze’? Ook in processtukken en deurwaardersexploten wordt er vaak ‘domicilie gekozen’. Maar wat is domiciliekeuze eigenlijk?

Lees meer