Wat houdt een bankgarantie in?

Geplaatst door: Vincent Melens

Wat is een bankgarantie precies? En in welke gevallen kan een bankgarantie een (belangrijke) rol spelen? Advocaat beslag- en executierecht mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit wat een bankgarantie is en welke situaties van een bankgarantie gebruik wordt gemaakt.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een onherroepelijke toezegging van een bank om in een bepaald geval een betaling te verrichten. Een bankgarantie kan een rol spelen bij het opheffen van een beslag, of de aankoop van een woning. Daarnaast wordt er vaak een bankgarantie verstrekt in het kader van (ver)huur van een bedrijfsruimte.

Net als zakelijke zekerheidsrechten (zoals pand– en hypotheekrechten) wordt er door middel van een bankgarantie zekerheid verkregen voor betaling van een (mogelijke) vordering. Een bankgarantie is daarmee dus een vorm van zekerheid die wordt geboden door een bank. Dit doet een bank natuurlijk niet zomaar. In ruil voor deze zekerheid zal de bank op haar beurt zekerheid willen hebben dat zij haar geld terug ontvangt. Dit wordt een zogenaamde contragarantie genoemd. 

In welke situaties kan de bankgarantie een rol spelen?

Het bieden van zekerheid door middel van een bankgarantie kan in verschillende situaties een rol spelen. Bij de verkoop van een woning of bedrijfspand vraagt de verkoper vaak om een waarborgsom. In de (voorlopige) koopovereenkomst wordt vaak een percentage van 10% van de koopsom genoemd voor het geval dat de definitieve overdracht van de woning of het bedrijfspand niet doorgaat. Dit bedrag kan bij wijze van waarborgsom worden betaald, maar deze zekerheid kan ook worden geboden door middel van een bankgarantie.

Ook een verhuurder wil de zekerheid hebben dat de volledige huur door zijn huurder betaald wordt en dat hij niet met schade blijft zitten na het verstrijken van de huurperiode. Dit kan door middel van een waarborgsom, maar in de praktijk wordt er – ook in deze gevallen – vaak gebruik gemaakt van een bankgarantie.

Opheffen van beslag door middel van een bankgarantie

Als er (conservatoir) beslag wordt gelegd op een bankrekening, dan kan dit natuurlijk erg vervelend zijn. Op dat moment wordt de rekening ‘bevroren’ en kunt u niet meer beschikken over het saldo op de bankrekening. De wet bepaalt in artikel 705 Rv dat een beslag opgeheven kan worden op het moment dat er voldoen zekerheid wordt gesteld. Wil een beslaglegger hieraan niet meewerken, dan kunt u een (opheffings)kort geding starten. De voorzieningenrechter wordt in dat geval gevraagd om het (conservatoire) beslag op te heffen omdat er alternatieve zekerheid wordt geboden door middel van een bankgarantie. Het aanbieden van een bankgarantie is daarmee een aantrekkelijke manier om een (conservatoir) beslag op te heffen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een bankgarantie? Of wordt u geconfronteerd met een beslag dat u wenst op te heffen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl

Vincent Melens

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houdt Vincent zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.

Meest recente artikelen