Maatschapsgeschil: oorzaken & oplossingen van maatschapsconflicten

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Maatschappen vormen een juridische structuur die veel wordt gebruikt door professionals zoals artsen, advocaten en accountants om samen te werken en krachten te bundelen. Het idee achter een maatschap is om expertise en middelen te delen, maar net als bij elke samenwerking kunnen er geschillen ontstaan die de harmonie in gevaar brengen. Maatschapgeschillen zorgen met regelmaat voor rechtzaken. In deze blog bespreekt Flinck Advocaten het maatschapsgeschil, de mogelijke oorzaken en hoe deze geschillen kunnen worden opgelost.

 

Wat is een maatschapsgeschil?

Een maatschapsgeschil verwijst naar een conflict, meningsverschil of onenigheid tussen de partners (“maten”) binnen een maatschap. Dit kan variëren van financiële kwesties tot verschillen in visie en managementstijl. Geschillen ontstaan ​​veelal als gevolg van gebrek aan communicatie, onduidelijke afspraken, financiële problemen, verschillende verwachtingen of persoonlijke conflicten.

 

Veelvoorkomende oorzaken van maatschapsgeschillen:

  • Gebrek aan duidelijke afspraken: Als de maten geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over zaken als verdeling van verantwoordelijkheden, winst besluitvormingsprocedures en de inbreng van middelen, kan dit leiden tot verwarring en geschillen. Het is raadzaam om bij het opzetten van een maatschap duidelijke en schriftelijke afspraken te maken.
  • Financiële problemen: geschillen over financiën ontstaan ​​vaak als er verschillen zijn in de bijdragen van maten, de verdeling van winst en verlies, of wanneer er wantrouwen is over de financiële rapportage. In de praktijk komen maatschapsgeschillen met deze reden veel voor.
  • Verschillende visies: Als de maten er verschillende visies op nahouden over de richting van de maatschap, kunnen conflicten ontstaan ​​die verband houden met strategische beslissingen, mogelijke uitbreidingsplannen en nieuwe zakelijke kansen.
  • Besluitvorming: ongelijkheden in de besluitvormingsprocessen en verantwoordelijkheden kunnen tot conflicten leiden, vooral als er sprake is van dominantie van of door één (van de) maat/maten.
  • Persoonlijke conflicten: in de praktijk zijn ook bestaande persoonlijke conflicten of onopgeloste geschillen tussen maten vaak de oorzaak van een maatschapsgeschil of het belemmeren de samenwerking binnen de maatschap.

 

Oplossingen voor maatschapsgeschillen:

  • Communicatie: Het bevorderen van open en eerlijke communicatie tussen maten is essentieel. Regelmatige vergaderingen waarin zorgen worden besproken, kunnen bijdragen aan het verminderen van misverstanden. Daarmee worden sluimerende maatschapsgeschillen voorkomen.
  • Afspraken en Contracten: Het is van groot belang om duidelijke schriftelijke afspraken en overeenkomsten op te stellen bij het opzetten van een maatschap. Deze overeenkomsten moeten zaken als winstverdeling, verantwoordelijkheden, de mogelijkheden van voorzetten en besluitvormingsprocessen omvatten.
  • Bemiddeling: Als de communicatie vastloopt, kan het inschakelen van een neutrale derde partij, zoals een mediator, helpen om tot een compromis te komen en conflicten op te lossen.
  • Juridisch Advies: In veel gevallen is ook het raadplegen van juridische experts noodzakelijk, vooral als er sprake is van geschillen over contractuele zaken of financiële aangelegenheden.

 

Advies en begeleiding

Wilt u gaan samenwerken in de vorm van een maatschap? Of wordt u geconfronteerd met een maatschapsgeschil binnen uw maatschap? Het oplossen van geschillen is van groot belang om de voordelen van deze samenwerkingsvorm te behouden en te benutten.

De advocaten ondernemingsrecht van Flinck Advocaten kunnen u goed begeleiden en adviseren en begeleiden tijdens het opzetten van een maatschap, en u goed bijstaan in een onverhoopt maatschapsgeschil.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij staan u graag bij en adviseren met regelmaat over en in dergelijke kwesties. Neemt u dan gerust contact op met Flinck Advocaten, via telefoonnummer: 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].