Ruzie binnen een maatschap

Geplaatst door: Vincent Melens

De gevolgen van ruzie binnen een maatschap kunnen heel ingrijpend zijn. Een conflict kan namelijk grote invloed hebben op (eventuele) werknemers, de concurrentiepositie en de reputatie van een onderneming. Dit bleek onlangs weer in een kort gedingprocedure tussen vier huisartsen en een fysiotherapeut. In deze uitspraak werd door de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat een van de huisartsen de maatschap moest verlaten en niet langer gebruik mocht maken van de praktijkruimte in het gezondheidscentrum van de maatschap. Een ingrijpende beslissing. Ondernemingsrecht advocaat ,mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de juridische mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Ruzie binnen een maatschap

De casus was als volgt. In 2007 hebben 4 huisartsen en een fysiotherapeut besloten om samen te gaan werken in de vorm van een kostenmaatschap. Zoals veel artsen, medisch specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten hebben zij hun samenwerking vastgelegd in een maatschapscontract.  Vervolgens blijkt dat een van de huisartsen een ernstig alcoholprobleem heeft, waardoor een vruchtbare samenwerking niet langer mogelijk is. De overige maten besluiten om deze reden de samenwerkingsovereenkomst met de huisarts op te zeggen. Relevant is verder dat de maatschapsovereenkomst bepaalde dat de opgezegde maat de praktijkruimte in het gezondheidscentrum moest ontruimen. De opgezegde huisarts weigerde echter de huurovereenkomst voor de praktijkruimte te beëindigen.

De overige maten zien geen andere oplossing en wenden zich uiteindelijk tot de rechter met het verzoek om de betreffende huisarts te gebieden om het gebruik van de praktijkruimte in het gezondheidscentrum te staken. De rechter is van mening dat er inderdaad geen basis meer bestaat voor een vruchtbare samenwerking en dat van de overige maten niet kan worden gevraagd dat zij de samenwerking met de huisarts voortzetten. Dit betekent volgens de voorzieningenrechter dat de overige maten de samenwerkingsovereenkomst met de huisarts op goede gronden hebben opgezegd. De opgezegde huisarts wordt veroordeeld om het gebruik te staken.

Voorkom een maatschapsconflict

Het voorgaande voorbeeld laat duidelijk zien dat een geschil binnen de maatschap verstrekkende gevolgen kan hebben. Om conflicten binnen een maatschap te voorkomen is het verstandig om op voorhand goede afspraken te maken over de beoogde samenwerking en de wijze waarop conflicten opgelost moeten worden. Het is raadzaam om een maatschapscontract te laten opstellen door een gespecialiseerde advocaat met ervaring op dit gebied.

Meer informatie?

Bent u van plan om te gaan samenwerken in de vorm van een maatschap? Of bent u betrokken bij een conflict binnen uw maatschap? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl