Incassokosten

Geplaatst door: Vincent Melens

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (‘WIK’) in werking getreden, waardoor er een grens is gesteld aan de maximale incassokosten die u aan een schuldenaar in rekening kan brengen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over buitengerechtelijke incassokosten en het incasseren van een vordering.

Berekening incassokosten

Per 1 juli 2012 worden incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat uw schuldenaar aan u verschuldigd is. Met deze maximale vergoeding heeft de wetgever consumenten willen beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage, waarbij er een minimum geldt van EUR 40,- en een maximumbedrag van EUR 6.775,-.

Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

  • 15% over de eerste EUR 2.500 van de hoofdsom;
  • 10% over de volgende EUR 2.500 van de hoofdsom;
  • 5% over de volgende EUR 5.000 van de hoofdsom;
  • 1% over de volgende EUR 190.000 van de hoofdsom;

Aanmaning

Deze incassokosten kunt u niet direct aan uw schuldenaar in rekening brengen. Eerst dient u een aanmaning te sturen waarin u de hoofdsom vermeldt en de buitengerechtelijke incassokosten die in rekening zullen worden gebracht als er niet betaald wordt. De schuldenaar heeft vervolgens 14 dagen om alsnog de hoofdsom te voldoen. Gebeurt dat niet dan kunt u vervolgens direct de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Professionele partijen

De hiervoor genoemde regels gelden uitsluitend (dwingend) voor consument. Bedrijven kunnen hier onderling (bijvoorbeeld in algemene voorwaarden) afwijkende afspraken over maken. In dat geval geldt echter nog steeds de eis dat de incassokosten daadwerkelijk gemaakt moeten zijn. Als geen kosten voor incasso zijn gemaakt, kan daarvan ook geen vergoeding worden gevorderd.

Incasso advocaat?

Wilt u meer informatie over incasseren van een vordering, het berekenen van maximale incassokosten, of bent u op zoek naar een incasso advocaat? Aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]