Incasseren van een onbetaalde vordering

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Voor het incasseren van een onbetaalde vordering heeft u niet altijd een advocaat nodig. In het geval dat u een vordering heeft met een beloop kleiner dan EUR 25.000,- kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde of kunt u zelf naar de rechtbank. Vaak heeft het de voorkeur om een incasso advocaat in te schakelen omdat die gespecialiseerd is in het voeren van een incasso procedure. Er bestaan verschillende manieren voor het incasseren van een onbetaalde vordering, waarbij telkens een afweging moet worden gemaakt welke manier het meest geschikt is. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over het incasseren van een onbetaalde vordering.

Bodemprocedure

Voor het incasseren van een vordering kan een bodemprocedure worden gestart bij de rechtbank. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen waarbij de rechter wordt verzocht de schuldenaar te veroordelen om de onbetaalde vordering te betalen. Naast de onbetaalde vordering (de hoofdsom) zullen nog diverse nevenvordering worden ingesteld zoals het betalen van de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Een nadeel van een bodemprocedure is dat deze relatief veel tijd in beslag neemt. U bent zomaar een half jaar verder.

Gedurende de procedure is het onzeker of er aan het einde van de rit de schuldenaar voldoende vermogen heeft om de vordering te voldoen. Om dat debiteurenrisico te beperken bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de (bodem)procedure conservatoir beslag te leggen. Hiermee kunnen vermogensbestanddelen als het ware worden bevroren zodat de schuldeiser aan het einde van de rit, bij gebreke van betaling, zich hierop kan verhalen.

Incasso kort geding

Naast de bodemprocedure bestaat mogelijkheid van een (incasso) kort geding procedure. Dit is een procedure die wordt ingesteld bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Kenmerkend daarvoor is dat deze procedure al binnen enkele weken resulteert in een vonnis. Een nadeel van de kort geding procedure is dat deze zich niet leent voor ingewikkelde vorderingen.

Faillissementsaanvraag

Tot slot bestaat de mogelijkheid om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Het doel van de faillissementsaanvraag is gelegen in het onder druk zetten van de schuldenaar. Bij afwezigheid van het betalen van de vordering zal de schuldenaar geconfronteerd worden met een faillietverklaring. In de meeste gevallen zal een schuldenaar het faillissement willen afwenden en tot betaling over gaan. Voor het aanvragen van een faillissement heeft u wel een zogenaamde steunvordering nodig. Er moet nog een schuldeiser zijn die geld te vorderen heeft van de schuldenaar.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het incasseren van een vordering, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].