Het civielrechtelijke bestuursverbod

Geplaatst door: Vincent Melens

De laatste jaren bestaat er vanuit het openbaar ministerie en de politiek toenemende aandacht voor het bestrijden van faillissementsfraude. Als gevolg daarvan is de Faillissementswet sinds 1 juli 2016 aangevuld met het civielrechtelijke bestuursverbod in artikel 106a Fw. Deze regeling moet faillissementsfraude bestrijden en beoogt te voorkomen dat frauduleuze bestuurders of feitelijk leidinggevers hun handelswijze voortzetten. Advocaat faillissementsrech mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten beantwoordt de belangrijkste vragen over het civielrechtelijke bestuursverbod.

Wie kan er om een verbod verzoeken?

Een verbod kan worden opgelegd op vordering van de curator of het openbaar ministerie.

Aan wie kan er een civielrechtelijke bestuursverbod worden opgelegd?

Dit verbod kan worden opgelegd aan (indirect en oud) bestuurders en feitelijk leidinggevers.

In welke gevallen kan een bestuursverbod worden opgelegd?

De gevallen waarin er een bestuursverbod opgelegd kan worden, zijn beperkt tot de gevallen die expliciet in de nieuwe wettelijke regeling genoemd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gevallen waarin de bestuurder tot drie jaar voorafgaand aan het faillissement:

  1. Zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement;
  2. Doelbewust schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden (zie Pauliana);
  3. Ernstig tekortschiet in zijn informatieverplichting tegenover de curator;
  4. Tweemaal betrokken is geweest bij een eerder faillissement en hem daarvan een ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het gaat om een “uitzonderlijke sanctie” voor “uitzonderlijke situaties”.

Voor welke periode kan een bestuursverbod worden opgelegd?

Maximaal 5 jaar.

Wat zijn de gevolgen van een bestuursverbod?

Gedurende de periode dat het verbod is opgelegd kan er geen bestuursfunctie (of functie als commissaris) worden vervuld bij een rechtspersoon (zoals besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie). Wordt een bestuurder benoemd in strijd met het bestuursverbod, dan is deze benoeming nietig.

Hoe wordt het bestuursverbod geregistreerd?

Van het bestuursverbod wordt een aantekening gemaakt in het (openbare) Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie over het civielrechtelijke bestuursverbod? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met faillissementsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]