Aansprakelijkheid bestuurder

Geplaatst door: Vincent Melens

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dit geldt ook (of misschien wel juist) voor ondernemers. Ondernemen brengt nu eenmaal een bepaald risico met zich mee. Maar waar liggen de grenzen van aansprakelijkheid voor een bestuurder van een BV? En wanneer neemt een bestuurder eigenlijk een onverantwoorde beslissing? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een BV en de kans om aansprakelijk te worden gesteld door een curator.

Behoorlijke taakvervulling

De wet bepaalt in artikel 2:9 BW dat ieder bestuurder tegenover de BV verplicht is om zijn taak behoorlijk te vervullen. Dit betekent dat een bestuurder door de BV kan worden aangesproken op het moment dat hij zijn werkzaamheden niet behoorlijk heeft uitgevoerd. Maar wanneer is er nu concreet sprake van een ‘onbehoorlijke taakvervulling’? In de jurisprudentie is bepaald dat er sprake moet zijn van een ernstig verwijt van de betrokken bestuurder. Alle omstandigheden van het geval moeten daarbij betrokken worden. Dit betreft de zogenaamde interne aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de BV.

Aansprakelijkheid

Daarnaast kan een bestuurder aansprakelijk zijn tegenover derden voor zijn optreden als bestuurder van de BV. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een bestuurder een verplichting aangaat namens de BV terwijl hij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de BV deze verplichting niet zal kunnen nakomen terwijl de BV geen verhaal zal bieden voor de schade die daardoor ontstaat. Dit wordt de externe aansprakelijkheid genoemd.

Aansprakelijkheid bestuurder bij faillissement

Naast de hiervoor genoemde aansprakelijkheid, bestaat tevens de mogelijkheid dat een bestuurder van een failliete onderneming door een curator aansprakelijk wordt gesteld. De wet bepaalt namelijk in artikel 2:248 BW dat iedere bestuurder aansprakelijk is indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Deze vordering kan alleen door een curator worden ingesteld.

De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de relevante jurisprudentie op dit punt is bepaald dat slechts van onbehoorlijk bestuur gesproken kan worden als geen redelijk denkend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) zo gehandeld zou hebben.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een BV of bent u aansprakelijk gesteld door een curator? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234   of per e-mail: [email protected]