Uitsluiting van aansprakelijkheid

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Adviseurs willen zoveel mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Daarom hanteren adviseurs vaak een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden. Een klant wordt daarmee beperkt in het verhalen van zijn schade die hij door een fout van zijn adviseur heeft geleden. De vraag is of adviseurs zich altijd op deze exoneratie kunnen beroepen nadat zij schade hebben veroorzaakt. Flinck Advocaten bespreekt de uitsluiting van aansprakelijkheid door middel van een exoneratiebeding.

Exoneratie in de algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden kunnen in beginsel allerlei soorten afspraken staan. Hiervan zijn uitgesloten de zgn. kernbedingen of hoofdprestaties. Die behoren in de overeenkomst zelf te staan.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is doorgaans geen kernbeding, maar een bijkomende afspraak. Deze exoneratie kan dan ook een plaats krijgen in de algemene voorwaarden.

Exoneratie is niet altijd aanvaardbaar!

Aan de rechter is meerdere keren de vraag voorgelegd of een adviseur zich op de (overeengekomen) uitsluiting van aansprakelijkheid kon beroepen. Uit rechtspraak blijkt dat dit beroep niet altijd is gerechtvaardigd. De onderstaande omstandigheden kunnen de werking van een exoneratie blokkeren:

  • de schade is te wijten aan opzet of roekeloosheid;
  • de ernst van de opgetreden fout en de betrokken belangen rechtvaardigen geen exoneratie;
  • de hoogte van de schadevergoedingsbeperking is substantieel zodat partijen hierover eerst hadden moeten onderhandelen (kernbeding);
  • de mate van de ondeskundigheid van de klant en de deskundigheid van de dienstverlener.

Als bijvoorbeeld een notaris of een accountant schade hebben veroorzaakt, dan is dus een beroep op een exoneratiebeding niet in alle omstandigheden gerechtvaardigd. Schade vorderen kan dan nog steeds succesvol zijn.

Meer informatie over de uitsluiting van aansprakelijkheid?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]