Pluraliteit van schuldeisers: de vereiste steunvordering

Geplaatst door: Vincent Melens

Voor het slagen van een verzoek tot faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij heeft opgehouden te betalen. Hiervan is sprake als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit wordt de ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. Over de pluraliteit van schuldeisers en het bestaan van een steunvordering is veel geprocedeerd en geschreven. Maar, wat betekent pluraliteit van schuldeisers precies? En wanneer is sprake van een deugdelijke steunvordering. Advocaat mr. Vincent Melensover het vereiste van pluraliteit van schuldeisers bij het verzoek tot faillietverklaring.

Verzoek tot faillietverklaring

Als een schuldeiser om het faillissement van een schuldenaar verzoekt, dan moet hij aantonen dat de schuldenaar niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. De wet noemt dit in artikel 6 lid 3 Faillissementswet: ‘de toestand dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen’. Hiervan is pas sprake als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Het is, met andere woorden, onvoldoende dat de schuldenaar enkel de vordering van de schuldeiser onbetaald laat. Dit wordt het pluraliteitsvereiste of pluraliteit van schuldeisers genoemd.

Om de pluraliteit van schuldeisers aan te tonen zal de schuldeiser, naast zijn eigen vordering, over een zogenaamde steunvordering moeten beschikken. Dit is een vordering van een andere schuldeiser welke de schuldenaar ook onbetaald laat. Deze steunvordering hoeft niet in de faillissementsaanvraag te worden genoemd. Het is voldoende dat de schuldeiser in zijn verzoek vermeldt dat de schuldenaar nog een of meer vordering(en) onbetaald laat. Pas tijdens de faillissementszitting dient de steunvordering summierlijk te worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een factuur, of een verklaring van de andere schuldeiser.

Pluraliteit van schuldeisers

Over de pluraliteit van schuldeisers en het bestaan van een steunvordering is veel geprocedeerd. Zo is in de rechtspraak bepaald dat de schuldeiser een redelijk belang moet hebben bij het aanvragen van het faillissement. Ook is besloten dat een onbetaalde belastingaanslag als steunvordering kan dienen, zelfs wanneer daartegen een bezwaarschrift is ingediend.

Summiere rechterlijke toets

De rechter toetst slechts summierlijk of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen. Dit betekent dat de rechter geen diep en vergaand onderzoek doet naar het bestaan en de omvang van de vorderingen. Wel moet de rechter vaststellen dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers.

De steunvordering

Maar, wat is geldt als een gedegen steunvordering? Over die vraag is de afgelopen jaren veelvuldig geprocedeerd. Enkele in het oog springende aspecten:

  • Slechts één van de vorderingen dient opeisbaar te zijn. Niet vereist is dat de steunvordering reeds opeisbaar is, als de vordering van de aanvragende schuldeiser dat (al) wel is;
  • Zelfs als andere schuldeisers aangeven het faillissement van de debiteur niet te willen, kan hun vordering dienen als steunvordering;
  • Het feit dat een schuldeiser de schuldenaar nog niet heeft gemaand tot betaling en geen executiemaatregelen neemt, staat er niet aan in de weg dat deze vordering als steunvordering kan dienen.

Advocaat faillissementsrecht

Bij Flinck Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over de vereiste pluraliteit van schuldeisers? Of heeft u vragen over uw positie als schuldeiser of schuldenaar? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat faillissementsrecht Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]