Pandrecht en bodembeslag, wanneer moet je mededeling doen?

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Als advocaat beslag en executierecht wordt vaak de vraag voorgelegd hoe om te gaan met pandrecht en bodembeslag van de fiscus. In dit kader is het belangrijk om erop te wijzen dat sinds 1 januari 2013 er een wettelijke meldingsplicht bestaat voor het geval bodemzaken buiten het bereik van de fiscus worden gebracht om te voorkomen dat er bodembeslag op wordt gelegd. Ook is een pandhouder verplicht om de fiscus te melden wanneer hij zijn pandrecht wil uitoefenen op bodemzaken. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten legt uit.

Wetswijziging

Per 1 januari 2013 is artikel 22bis Invorderingswet 1990 in werking getreden. Dit artikel versterkt de positie van de fiscus ten opzichte van andere schuldeisers. Indien u een pandrecht of een ander zekerheidsrecht (bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud) hebt op een bodemzaak en u voornemens bent uw rechten ten aanzien van deze bodemzaak uit te oefenen, bent u wettelijk verplicht de fiscus hierover op voorhand te informeren. Indien u de fiscus niet informeert loopt u het risico dat u als sanctie de executiewaarde van de bodemzaak aan de fiscus moet vergoeden.

Bodem(voor)recht

In artikel 21 lid 2 Invorderingswet 1990 is bepaald dat de fiscus een voorrecht heeft op alle goederen van de belastingschuldige die zich op de bodem bevinden. Daarnaast heeft de fiscus op grond van artikel 22 Invorderingswet 1990 het bodemrecht. Dit is het recht van de fiscus om beslag te leggen op alle goederen – ook goederen van derden – die zich op de bodem (lees: werkvloer) van de belastingschuldige bevinden.

Ook melding bij bodemverhuurconstructie

Als (stil) pandhouder was het tot 1 januari 2013 mogelijk om het bodemrecht van de fiscus te omzeilen door een bodemverhuurconstructie toe te passen voordat het bodembeslag door de fiscus werd gelegd. Bij een bodemverhuurconstructie gaat de pandhouder een huurovereenkomst aan met de belastingschuldige en wordt de pandhouder huurder van het bedrijfspand. De goederen die zich in het pand bevinden zijn dan geen bodemzaken meer omdat de bodem niet langer van de belastingschuldige is. Ook zal een stil pandrecht daarmee overgaan in een vuistpandrecht.

Wat betekent de mededelingsplicht voor u?

Als u als pandhouder of ander zekerheidsgerechtigde recht heeft op een bodemzaak van de belastingschuldige bent u verplicht – de aankoopfinancier uitgezonderd – mededeling te doen aan de fiscus wanneer u:

  1. uw recht op een bodemzaak wil uitoefenen.
  2. een handeling wil verrichten waardoor de zaak niet meer wordt aangemerkt als bodemzaak.

N.B. Er geldt geen mededelingsplicht voor bodemzaken onder EUR 10.000.

Na de mededeling zal de fiscus binnen een termijn van vier weken moeten beslissen of hij gebruik zal maken van zijn bodemrecht. Indien de fiscus geen gebruik zal maken van het bodemrecht of niets laat horen,  mag u onverkort uw rechten uitoefenen ten aanzien van de bodemzaak. In de praktijk zal de fiscus niet altijd binnen 4 weken reageren, waardoor u als pandhouder mogelijk toch het bodembeslag van de fiscus kan omzeilen.

Advocaat beslag en executierecht

Heeft u nog vragen over pandrecht en bodemverhuurconstructies. Neem vrijblijven contact op met advocaat beslag en executierecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234, of per e-mail: vreeswijk@flinckadvocaten.nl