Go to Top

Onverschuldigde betaling

onverschuldigde betalingWordt er betaald zonder dat er betaald moest worden, dan wordt dat onverschuldigde betaling genoemd. Het gevolg daarvan is dat degene die per ongeluk betaald heeft op een verkeerde rekening, deze betaling als onverschuldigd kan terugvorderen. Heeft u een onverschuldigde betaling verricht en weigert de ontvanger dit terug te betalen? Een advocaat van advocatenkantoor Flinck Advocaten helpt u graag verder.Ontvangst te kwader trouw

Is de ontvanger op de hoogte van het feit dat de betaling ten onrechte is verricht, dan is de ontvanger ‘te kwader trouw’. Daarvan is sprake als de ontvanger weet of vermoedt dat de betaling niet verschuldigd is. Het gevolg daarvan is dat de ontvanger direct in verzuim is, zonder dat een ingebrekestelling nodig.

Verjaring

De wet bepaalt dat een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart na verloop van vijf jaar na het moment waarop (i) de schuldeiser er achter is gekomen dat er een (onterechte) betaling heeft plaatsgevonden, en (ii) de schuldeiser bekend is geworden met degenen die de betaling ontvangen heeft. In elk geval verjaart de vordering na verloop van twintig jaar nadat deze is ontstaan.

Advocaat nodig?

Wilt u meer informatie over onverschuldigde betaling, of bent u op zoek naar een advocaat voor advies over onverschuldigde betaling? Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat van het advocatenkantoor Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 231 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl