Aansprakelijkheid VvE na lekkage

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Aansprakelijkheid van de VvE bij schade zoals een lekkage of een kapot dak. Wanneer is hier sprake van? Een lid van een VvE kan schade veroorzaken aan haar eigendommen. Er kan hierbij sprake zijn van pure pech, maar ook wanneer de eigenaar niet aan zijn onderhoudsverplichting voldoet. Denk bijvoorbeeld aan maandenlange lekkage in een appartement waardoor gemeenschappelijke zaken beschadigen. Wie dient deze gevolgschade te herstellen? Draait de eigenaar of de VvE op voor deze kosten? Flinck Advocaten bespreekt de aansprakelijkheid van een eigenaar vanwege schending van zijn onderhoudsplicht.

 

Welke schade valt onder VvE?

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Hieronder vallen bijvoorbeeld het dak, de gevel, de fundering, het trappenhuis, de lift, en de gemeenschappelijke tuin of parkeergarage. Alleen in geval van schade, welke reparaties vallen dan onder de VvE? Als er schade ontstaat aan de eerder genoemde gemeenschappelijke delen, dan is het de verantwoordelijkheid van de VvE om deze schade te herstellen. Herstelkosten van de VvE worden dan gedragen door de gezamenlijke eigenaars conform hun breukdeel.

De herstelverplichting kan ook overgaan op de eigenaar. Schade aan individuele appartementen of privé-eigendommen, zoals de inboedel of de binnenmuren, vallen in principe niet onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele eigenaar om hiervoor een eigen verzekering af te sluiten. Echter, in sommige gevallen kan het voorkomen dat de schade aan het individuele appartement veroorzaakt wordt door een defect aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In dat geval kan de VvE alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Mocht de VvE de herstelkosten hebben betaald dan kan de vraag aan de orde komen of die kosten op een eigenaar kunnen worden verhaald. De VvE kan dan de eigenaar aansprakelijk stellen.

Het is daarom belangrijk dat de VvE een goede opstalverzekering heeft afgesloten die de gemeenschappelijke delen dekt en dat de individuele eigenaren een inboedelverzekering hebben afgesloten voor hun privé-eigendommen.

 

Aansprakelijkheid bij schade

In de VvE-modelreglementen staan specifieke aansprakelijkheidsbepalingen voor eigenaars en hun huurders. Zo bepaalt artikel 16 modelreglement 1992 dat iedere eigenaar tegenover de andere eigenaars aansprakelijk is voor schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken.

Van aansprakelijkheid is sprake als de eigenaar (of diens huurder) schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Schuld is bijvoorbeeld aannemelijk bij vernieling. Schuld kan ook aan de orde zijn bij de schending van de onderhoudsplicht.

 

Wie is aansprakelijk bij lekkage?

Bij lekkage in een appartementencomplex kan het afhankelijk zijn van de oorzaak van de lekkage wie aansprakelijk is. Over het algemeen is de Vereniging van Eigenaars (VvE) verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals het dak, de gevel, de fundering en het leidingwerk dat door meerdere appartementen loopt. Wanneer de lekkage veroorzaakt wordt door een gebrek aan één van deze gemeenschappelijke delen, is de VvE aansprakelijk voor de schade en de kosten van het herstel.

Echter als de lekkage veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een defect in de waterleiding in één appartement, dan rust de onderhoudsplicht op de eigenaar van dat appartement. Dit varieert van onderhoud aan het schilder-, behang- en tegelwerk tot het schoonhouden en ontstoppen van sanitair en leidingen. Als een eigenaar bijvoorbeeld niet optreedt tegen lekkende leidingen in zijn appartement, dan schendt hij zijn onderhoudsplicht. Bij een lekkage is de eigenaar dan ook aansprakelijk voor de gevolgschade.

 

Gevolgschade vanwege lekkage

Het is belangrijk om in geval van lekkage de oorzaak vast te stellen, de locatie van de lekkende leiding te bepalen en daarnaast om goed te kijken naar de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement om te zien welke zaken tot de verantwoordelijkheid van de VvE behoren.

De vraag die dan voorligt is of een leiding zich in het appartement bevindt. Hierover oordeelde de rechtbank dat een leiding zich in elk geval niet in een appartement bevindt als die leiding niet voor een eigenaar bereikbaar is zonder dat daartoe “hak- en breekwerk dient te worden verricht“. De VvE is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor een lekkage bij de bovenburen door een kapotte waterleiding onder de gootsteen. Mocht er “hak- en breekwerk” vereist zijn om lekkage te verhelpen, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de VvE.

Bij gevolgschade door de schending van een VvE-onderhoudsplicht volgt uit rechtspraak dat de betreffende eigenaar aansprakelijk is en daarmee verplicht is die schade te vergoeden. Dit geldt dan zowel voor schade in zijn eigen appartement als in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Mocht het splitsingsreglement geen specifieke onderhoudsplicht geven, dan kan aansprakelijkheid en een schadevergoeding worden gegrond op artikel 6:174 BW.

Juridische maatregelen bij lekkage

Bij schade aan haar eigendommen vanwege lekkage of andere schadeoorzaken dan kan de VvE de schuldige eigenaar sommeren in te grijpen. Mocht sprake zijn van een spoedeisende situatie en laat de eigenaar na maatregelen te nemen, dan kan een kort geding procedure oplossing bieden. Daarmee kan hij worden verplicht om schade te herstellen of om een voorschot te betalen in lijn met de herstelkosten van de VvE.

 

Advocaat VvE-recht

Wilt u de VvE aansprakelijk stellen voor schade zoals een lekkage? Weet u niet zeker wie aansprakelijk is voor de schade? Of wilt u meer weten of gevolgschade door lekkage (of een andere schadeoorzaak) voor rekening van een eigenaar of de VvE komt? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat VvE-recht advocaat van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Wat te doen bij lekkage in een appartement?

Bij lekkage in een appartement is het belangrijk om snel te handelen om verdere schade te voorkomen. Hieronder vind u een stappenplan dat u kunt volgen bij een lekkage in een appartement:

Stap #1: Identificeer de oorzaak van de lekkage

Probeer te achterhalen waar de lekkage vandaan komt. Het kan zijn dat het dak of de afvoer kapot is, of dat er een leiding lekt. Kunt u de oorzaak van de lekkage niet zelf vinden? Schakel dan een professional in.

Stap #2: Meld de lekkage bij de Vereniging van Eigenaars (VvE)

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Meld de lekkage daarom bij de VvE, zodat zij actie kunnen ondernemen om de lekkage te verhelpen.

Stap #3: Schakel een professional in

Afhankelijk van de oorzaak van de lekkage, kan het nodig zijn om een loodgieter, dakdekker of een andere professional in te schakelen om de lekkage te verhelpen.

Stap #4: Voorkom verdere schade

Probeer verdere schade te voorkomen. Plaats bijvoorbeeld emmers of bakken onder de lekkage, of leg handdoeken neer. Verplaats indien nodig meubels en elektronica weg van de lekkage.

Stap #5: Maak foto’s van de schade

Maak foto’s van de schade en bewaar eventuele bonnen en facturen. Deze kunnen van pas komen bij het indienen van een schadeclaim bij uw verzekeraar.

Stap #6: Meld de schade bij de verzekeraar

Als de lekkage schade heeft veroorzaakt aan uw eigendommen, zoals meubels of elektronica, dan kunt u een beroep doen op uw inboedelverzekering. Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar en volg hun instructies op.

Stap #7: Houd de VvE op de hoogte

Houd de VvE op de hoogte van de voortgang van de reparaties en eventuele schadeclaims.