Verhuren zonder toestemming van Hypotheekbank: de risico’s

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Het verhuren van je woning kan een aantrekkelijke mogelijkheid lijken om extra inkomsten te genereren. Eerder publiceerden we een blog over de vaak vereiste toestemming van de hypotheekbank voor verhuur van een woning. In deze blog bespreekt Flinck Advocaten de risico’s van verhuren zonder toestemming van de Hypotheekbank.

Waarom toestemming voor verhuur?

Zoals besproken in een eerder blog, willen hypotheekbanken zoveel als mogelijk de risico’s beperken die gepaard gaan met het verhuren van een woning die als onderpand dient voor de hypotheeklening. Veel hypotheekbanken wensen daarom zekerheid dat het verhuren van de woning geen negatieve gevolgen heeft voor het terugbetalen van de hypothecaire lening. Om de risico’s te beperken, is het vaak een vereiste in hypotheekovereenkomsten dat de hypotheekbank voorafgaand aan de verhuur op de hoogte wordt gebracht en schriftelijke (!) goedkeuring of toestemming moet verlenen voordat de woning verhuurd mag worden.

Voordat u uw woning verhuurt, is het daarom van belang om de hypotheekovereenkomst grondig door te nemen. Veel hypotheekverstrekkers hanteren strikte voorwaarden met betrekking tot het verhuren van de gefinancierde woning. Het ontbreken van de vereiste toestemming kent verstrekkende juridische risico’s.

Juridische risico’s

1. Opeisen van de hypotheek

Een van de meest verstrekkende gevolgen van het verhuren zonder toestemming is het risico dat de hypotheekbank het recht heeft om de volledige hypotheekschuld (volledig) op te eisen. Dit betekent dat je de volledige resterende lening onmiddellijk moet terugbetalen.

2. Executie verkoop

Als het resterende deel van de lening niet wordt terugbetaald, dan kan de hypotheekbank juridische stappen ondernemen om de lening terug te nemen via gerechtelijke procedures. Dit kan resulteren in gedwongen verkoop om de openstaande schuld te dekken. De zgn. executoriale verkoop van de woning.

Tips

Lees en begrijp de hypotheekovereenkomst: neem de tijd om de hypotheekovereenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Let vooral op clausules met betrekking tot verhuur.

Vraag schriftelijke toestemming

Als verhuur niet expliciet is toegestaan, neem dan contact op met de hypotheekverstrekker en vraag om schriftelijke toestemming voordat je overgaat tot verhuur.

Overweeg omzetting van de overeenkomst

Als de hypotheekbank weigert om toestemming te verlenen, dan is het raadzaam om de mogelijkheden te onderzoeken om de hypotheek te (doen) omzetten in een verhuur- ofwel investeringshypotheek. In dat geval is toestemming in beginsel niet vereist.

Informeer verzekeraars

Ook indien wél toestemming wordt verleend, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat de verzekeringsmaatschappijen op de hoogte zijn van de verhuuractiviteit en wordt gecontroleerd of de juiste dekking is afgesloten.

Conclusie

Het verhuren van je woning zonder toestemming van de hypotheekverstrekker brengt aanzienlijke juridische risico’s met zich mee. Het is van cruciaal belang om proactieve stappen te ondernemen om mogelijke problemen te voorkomen. Door de hypotheekovereenkomst zorgvuldig te bestuderen, tijdig toestemming te vragen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je jezelf beschermen tegen ongewenste juridische complicaties en genieten van een meer zorgeloze verhuurervaring.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nadere vragen? Neemt u dan gerust contact op met Flinck Advocaten, via telefoonnummer: 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected]. Wij worden met regelmaat ingeschakeld door woningeigenaren die onvoldoende op de hoogte waren van de vereiste toestemming voor verhuur en worden geconfronteerd met een hypotheekbank die met de ‘onrechtmatige’ verhuur bekend wordt. Wij adviseren u alsdan graag.