De klachtplicht

Geplaatst door: Vincent Melens

Als u een nieuwe televisie koopt, dan mag u erop vertrouwen dat alles naar behoren werkt. Ontdekt u toch een probleem, dan is dat heel vervelend. U hoopt dat de verkoper zo snel mogelijk de televisie maakt, of desnoods een nieuwe televisie levert. De verkoper gaat er op zijn beurt vanuit dat zijn producten goed zijn, en verwacht dat als er iets mis is u tijdig aan de bel trekt. Dit wordt de klachtplicht genoemd. Klaagt u te laat, dan kan dit vervelende (juridische) gevolgen hebben. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de klachtplicht. 

Ontdekken van het gebrek en het moment van protest

Het doel van de klachtplicht is bescherming van de schuldenaar. In het voorbeeld dus de verkoper. Hij moet er op kunnen vertrouwen dat tijdig wordt gecontroleerd of de prestatie voldoet, en als dat niet het geval is, moet hij er op kunnen vertrouwen dat er op tijd wordt geklaagd. Zodra u een gebrek ontdekt dan moet u dat melden. In de wet is geen termijn bepaald waarbinnen u dat moet doen. In artikel 6:89 BW is bepaald dat u dat moet doen “binnen bekwame tijd” nadat u het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Hoeveel tijd u in een concreet geval heeft om te klagen, is moeilijk te zeggen. Zoals in veel situaties is dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Van belang is in iedere geval:

  • Het nadeel dat de schuldenaar leidt als gevolg van de verstreken tijd;
  • De waarneembaarheid van het gebrek; en
  • De deskundigheid en de onderlinge verhouding van de partijen.

In de praktijk wordt hierover veel discussie gevoerd. Wanneer is het gebrek precies ontdekt en wanneer had het gebrek ontdekt moeten zijn? En wat als het gebrek pas later is ontstaan? Dit zijn zaken waar een advocaat helderheid in kan scheppen.

Wanneer speelt de klachtplicht een rol?

De klachtplicht speelt in veel situaties een rol. Voor de hand ligt de klachtplicht bij de koop van roerende zaken (zoals een televisie, auto of koelkast). Maar ook bij het ontvangen van (financiële) diensten is het verstandig om de klachtplicht in gedachten te houden. Banken hebben bijvoorbeeld een zorgplicht. Als de bank daar niet aan voldoet, dient u net als bij de aankoop van een product tijdig te protesteren, nadat u ontdekt hebt dat de bank tekort is geschoten in deze zorgplicht.

Gevolgen

Het niet tijdig klagen kan nadelige gevolgen met zich meebrengen. Het risico bestaat dat u rechten (zoals het recht op herstel, schadevergoeding of het recht op ontbinding) verspeelt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de klachtplicht? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]