Go to Top

Fusie en bedrijfsovername

De ondernemingsrecht advocaten van Flinck Advocaten hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van fusies, splitsingen en bedrijfsovernames. Flinck Advocaten is geregeld adviseur bij aandelentransacties, activa/passiva transacties, management buy-outs en andersoortige transacties. Flinck Advocaten heeft daarbij vaste samenwerkingsverbanden met fiscalisten en accountants waardoor de klant altijd kan vertrouwen op kundig en volledig advies bij een overname.

Ieder overname is uniek maar in de basis zullen de volgende stappen worden doorlopen.

Geheimhoudingsverklaring

Voordat partijen vertrouwelijke informatie uitwisselen moeten er afspraken gemaakt worden over de geheimhouding daarvan. Op die manier bestaat voor de verkopende partij niet het risico dat allerlei vertrouwelijke bedrijfsgegevens op straat komen te liggen als de overname uiteindelijk niet zal plaatsvinden.

Letter of Intent of Intentieverklaring

Een bedrijfsovername begint vaak met een letter of intent (loi) ook wel een intentieverklaring genoemd. Hierin spreken partijen af onder welke voorwaarden zij zullen onderhandelen over de bedrijfsovername. Aandachtspunten zijn de planning en voorwaarden van het overleg, wie de kosten van het boekenonderzoek draagt, wanneer uiterlijk het overnamecontact wordt gesloten, of het overleg exclusief is en onder welke voorwaarden de partijen de onderhandelingen mogen staken.

Boekenonderzoek of due dilligence onderzoek

Na het sluiten van de intentieverklaring wordt de kopende partij in de gelegenheid gesteld om de boeken te onderzoeken. Een ondernemingsrecht advocaat kan u daarbij assisteren en onderzoekt of er geen ‘lijken in de kast’ hangen.

Nadat het boekenonderzoek is afgelopen heeft u een beter beeld van de onderneming. U kunt daardoor beter onderhandelen over de exacte prijs en de op te nemen garanties waaronder de bedrijfsovername zal plaatsvinden.

Overname contract

Zodra de prijs en de garanties zijn uitonderhandeld moeten de afspraken worden vastgelegd in een overnamecontract. De bedrijfsovername komt hiermee vast te liggen en de koop wordt gesloten. Om uw rechten uit het overnamecontract te beschermen zullen diverse zekerheden worden opgenomen zodat u er zeker van bent dat de afspraken worden nagekomen. Een overname contract is altijd maatwerk.

Advocaat ondernemingsrecht

Een ondernemingsrecht advocaat van Flinck Advocaten kan u adviseren bij fusies en overnames maar ook bijstaan in een juridische procedure wanneer afspraken niet correct worden nagekomen. Heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met ondernemingsrecht advocaat mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 230 of per e-mail: vreeswijk@flinckadvocaten.nl