De vordering tot zekerheidstelling proceskosten buitenlandse partij

Geplaatst door: Willem van Agt

In een gerechtelijke procedure wordt de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Daarmee kan de in het gelijkgestelde partij de proceskosten snel verhalen. Maar wat als de in het ongelijk gestelde partij in het buitenland is gevestigd? Dan is verhaal van de veroordeling lastig, zo niet onmogelijk. Dan ontstaat dus een incassorisico. Dat risico kan worden voorkomen met een vordering tot zekerheidstelling voorafgaand aan de inhoudelijke procedure.

De incidentele vordering

Op grond van artikel 224 lid 1 Rv. kan een incidentele vordering tot zekerheidstelling worden ingesteld. Een partij zonder een woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instelt, is verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden. De in Nederland gevestigde partij dient dit wel te vorderen. Anders bestaat die verplichting niet. In de vordering dienen niet alleen de gronden voor de vordering tot zekerheidstelling te worden toegelicht. De noodzaak moet ook worden toegelicht. Daarnaast moet direct worden toegelicht wat de hoogte van een mogelijke proceskostenveroordeling zal zijn. Proceskostenveroordelingen gaan aan de hand van een liquidatietarief per proceshandeling. Er moet dus vooraf aan de procedure al een inschatting worden gemaakt van het aantal proceshandelingen.

Uitzonderingen

Op deze verplichting om zekerheid te stellen voor een proceskostenveroordeling bestaan uitzonderingen. Deze limitatieve uitzonderingen staan in lid 2 van dit artikel. De verplichting bestaat niet voor partijen uit bijvoorbeeld EU-landen. Of andere landen waarmee een verdrag is gesloten op basis waarvan een Nederlands vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

Daarnaast kan een buitenlandse partij aannemelijk maken dat verhaal voor een proceskostenveroordeling in Nederland mogelijk is. Bijvoorbeeld een buitenlandse partij met onroerend goed in Nederland kan zich hier succesvol op beroepen.

Als laatste wordt de vordering tot zekerheidstelling afgewezen als dit de effectieve toegang tot de rechter zou worden belemmerd. Bijvoorbeeld omdat het onmogelijk is eraan te voldoen. Hoewel dat tegenstrijdig is met de mogelijkheid om een procedure te starten in Nederland zijn er wel voorbeelden van bekend.

Zekerheid

Kortom, met dit middel verkrijg je als Nederlandse partij op voorhand zekerheid. Zekerheid dat de proceskostenveroordeling wordt betaald na een succesvol verweer in de procedure.

Vragen over de vordering tot zekerheidstelling?

Heeft u vragen over de vordering tot zekerheidstelling? Wordt u geconfronteerd met een procedure door een buitenlandse partij? Heeft u een andere vraag van procesrechtelijke aard? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].