Wijziging splitsingsakte nodig bij aanbouw of opbouw

Geplaatst door: Willem van Agt

Momenteel willen veel mensen hun appartement uitbreiden. Dit met het oog op de beperkte ruimte en de hoge meterprijzen. De begane grond wil aanbouwen. De bovenste verdieping wil een opbouw. Veel VvE’s worden dan geconfronteerd met de vraag of dit mogelijk is, moet worden toegestaan en of daar een splitsingsaktewijziging voor nodig is.

Toestemming aanbouw of opbouw

Binnen een VvE zal over het algemeen (minstens) toestemming van de vergadering moeten worden verleend voor een aan- of opbouw. In de meeste gevallen zal dit volgen uit het reglement van splitsing in de splitsingsakte of het van toepassing verklaarde Modelreglement. Zo bepaalt een het veel gebruikte Modelreglement 2006: ‘Iedere op‑, aan‑, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de vergadering is verboden.’ Veel Modelreglementen kennen een soortgelijke bepaling.

In zo’n geval geldt dus: zonder toestemming geen aan-, onder of opbouw. Die toestemming kan alleen worden onthouden als er geen redelijke gronden tegen weigering bestaan.

Toestemming voldoende of ook splitsingsaktewijziging

Een veel voorkomende discussie is of vervolgens die toestemming van de vergadering voldoende is of dat er (ook) een splitsingsaktewijziging noodzakelijk is. Een veel gehoord argument vóór een splitsingsaktewijziging is dat het aantal meters woonruimte wordt vergroot of dat het geraamte van het gebouw wordt aangepast. Antwoord op deze vraag is echter met name afhankelijk van de grenzen van het privé-gedeelte en de vraag of er sprake is van een goederenrechtelijke wijziging.

Wijziging splitsingsakte niet nodig

Wanneer het plaatsen van een aan- of opbouw geen gevolgen heeft voor de goederenrechtelijke situatie is wijziging van de splitsingsakte niet vereist. In de rechtspraak is meermaals geoordeeld, dat bij het plaatsen van een aan- of opbouw binnen de grenzen van de privé-gedeelten en die dus niet leidt tot een verandering in de begrenzing van de privé-gedeelten er geen sprake is van een wijziging van de goederenrechtelijke situatie. De grenzen van de privé-gedeelten worden in de tekeningen in de splitsingsakte aangegeven met dikgedrukte lijnen.

Dat hoeft niet anders te worden door het enkele moeten doorbreken van bijvoorbeeld de bestaande achtergevel van het gebouw. De enkele verandering in de constructie of de omgrenzing van een appartement is vaak niet voldoende is om aan te nemen dat wijziging van de akte van splitsing en de daarbij behorende tekening is vereist. Dit brengt evenmin een wijziging van de goederenrechtelijke situatie mee.

Wijziging splitsingsakte wel nodig

In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan dat voor een wijziging in de begrenzing tussen de privé-gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten of tussen privé-gedeelten onderling, wel een splitsingsaktewijziging noodzakelijk is. Een privé-gedeelte kan namelijk nooit ontstaan of worden gewijzigd door alleen een besluit van de VvE. Dus als de omgrenzing van een privé-gedeelte feitelijk wordt vergroot, zal wel een splitsingsaktewijziging noodzakelijk zijn.

Advocaat voor VvE geschil

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid om een aan- of opbouw te realiseren? Of heeft u een geschil over een aan- of opbouw binnen uw VvE? Of een ander geschil binnen de VvE? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].