VvE besluit vernietigen? Nietig of vernietigbaar

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Soms zult u een besluit van de VvE-vergadering ongedaan willen maken. U bent het bijvoorbeeld niet eens met kostbare investeringen of ten onrechte wordt een besluit genomen in strijd met de regels voor het nemen daarvan. Besluiten van de vergadering kunnen worden aangetast door vernietiging daarvan te vragen aan de kantonrechter. In sommige gevallen is dat niet nodig omdat het besluit nietig is. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over het vernietigen van een VvE besluit.

Nietig besluit

Een besluit van de vergadering is nietig in het geval dat is genomen in strijd met een wettelijke bepaling of de splitsingsakte. In het geval een besluit nietig is, wordt dat geacht nooit te hebben bestaan. Een aantal veel voorkomende gevallen van nietige besluiten zijn, besluiten die:

  • een afwijkende kostenverdeelsleutel van toepassing verklaren dan de verdeelsleutel die is vastgesteld in de splitsingsakte;
  • een wijziging aanbrengen in wat gemeenschappelijke of privé gedeelten zijn;
  • die zijn genomen zonder te voldoen aan het voorgeschreven quorum vereiste.

Vernietigbaar besluit

Een besluit van (een orgaan van) de VvE is vernietigbaar wanneer dat is genomen in strijd met een wettelijke bepaling of met een bepaling uit de splitsingsakte, die de totstandkoming van besluiten regelt. Ook zijn vernietigbaar besluiten die zijn genomen in strijd met een reglement. Tot slot zijn besluiten vernietigbaar die genomen zijn in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Te denken valt aan besluiten die zijn genomen:

  • terwijl een onjuiste of onvolledige oproep voor de vergadering is verzonden,
  • zonder dat de (volledige) agenda bij de oproep voor de vergadering is verzonden,
  • in een vergadering waarvoor te laat of niet is opgeroepen,
  • door misbruik van meerderheidsmacht,
  • in strijd met het huishoudelijk reglement,
  • terwijl deze financieel (aantoonbaar) onhaalbaar zijn.

Korte termijn voor vernietiging

Vernietiging van een VvE besluit vindt plaats op verzoek van een belanghebbende bij de Kantonrechter. Belangrijk is dat u snel in actie komt want het verzoek moet worden gedaan uiterlijk binnen één maand nadat het besluit is genomen of de belanghebbende daarmee bekend is geworden.

Meer informatie?

Wilt u een VvE besluit vernietigen of wordt u geconfronteerd met een besluit van de VvE waarmee u het niet eens bent? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat vastgoedrecht van Flinck Advocaten, mr. Mathieu Vreeswijk via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Mathieu Vreeswijk

Mathieu Vreeswijk

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houdt Mathieu zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.