Voeging of tussenkomst in een procedure

Geplaatst door: Willem van Agt

Wanneer tussen twee andere partijen een gerechtelijke procedure aanhangig is, kan u belang hebben daar aan deel te nemen. Als u wilt aansluiten bij een partij dan heet dat voeging. Als u zelfstandig wilt deelnemen aan de procedure dan heet dat tussenkomst.

De vordering tot voeging of tussenkomst

De vordering om te voegen of tussenkomen moet als incident in de al lopende procedure worden ingesteld. Een partij heeft voldoende belang bij een incidentele vordering tot voeging of tussenkomst (art. 217 Rv) als zij nadelige gevolgen kan ondervinden van de uitspraak in het geding waarin zij zich wil voegen of wil tussenkomen. Van belang zal al vrij snel sprake zijn.

De vordering kan echter worden afgewezen, zelfs als u voldoende belang heeft. Bijvoorbeeld als dit de lopende zaak onredelijk zou vertragen. Ook andere eisen van de goede procedure kunnen ervoor zorgen dat de vordering wordt afgewezen. Dus zelfs als een incidentele vordering tot voeging voldoet aan de wettelijke eisen, kan deze toch worden afgewezen.

Recent voorbeeld

Bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch diende een zaak over het verwijt van omwonenden dat de gemeente Maashorst onrechtmatig handelt en heeft gehandeld. De gemeente had een beslissing genomen over de opvang van asielzoekers in een hotel. De omwonenden meenden onvoldoende gelegenheid tot inspraak te hebben gehad. Daarop startten zij een kort geding tegen de gemeente. De voorzieningenrechter heeft daarin de gemeente verboden om asielzoekers in het hotel te huisvesten.

Het COA is belast met de opvang van asielzoekers. Pas in hoger beroep vordert het COA zich te mogen voegen aan de zijde van de gemeente. Het COA was dus geen partij in het kort geding in eerste aanleg.

De vordering tot voeging werd toegewezen om de simpele reden dat het kort geding vonnis nadelige gevolgen heeft voor het COA. Die kan immers op korte termijn niet de asielzoekers huisvesten.

Vragen over voeging en tussenkomst?

Heeft u vragen over voeging of tussenkomst? Wilt u zich mengen in een procedure tussen twee andere partijen? Heeft u een andere vraag van procesrechtelijke aard? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].