Vernietiging van een VvE besluit binnen een maand

Geplaatst door: Willem van Agt

Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit binnen een maand moet worden gedaan ná de dag waarop verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. Anders dan een nietig VvE besluit blijft een vernietigbaar besluit geldig zolang deze niet wordt vernietigd. Vernietiging van een VvE besluit kan alleen door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Een eigenaar moet dus actief handelen om een VvE besluit te vernietigen. Als de termijn van een maand ongebruikt verstrijkt, dan blijft het besluit in steen gegrift staan. Daarom is het moment van aanvang van de termijn van een maand van groot belang.

Aanvang termijn verzoek tot vernietiging van een VvE besluit

Een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit moet binnen een maand worden gedaan, ná de dag waarop verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. Van ‘heeft kunnen nemen’ vraagt om een toelichting.

Want wanneer begint deze termijn te lopen? Als een eigenaar op de vergadering aanwezig is dan begint de termijn op de dag na de vergadering. Maar wat als de eigenaar niet op de vergadering was?

De Hoge Raad heeft deze vraag recent beantwoord. Kort gezegd hangt dat af van de gewoonte van een VvE:

  • Als gebruikelijk is dat besluiten na de vergadering worden verspreid aan de leden (bijvoorbeeld per e-mail), dan vangt de termijn aan vanaf het moment van bekendmaking. Verspreiden kan ook via een VvE-portal.
  • Als het niet gebruikelijk is dat besluiten worden verspreid, dan mag van een eigenaar worden verwacht dat hij binnen een week na de vergadering zelf informatie inwint over de besluiten. De termijn begint dan te lopen uiterlijk op de dag na het einde van die week. Van de eigenaar wordt dus verwacht zelf te handelen.

De termijn is strikt. Een eigenaar dient dus snel te handelen om een VvE besluit te vernietigen. Stilzitten wordt de eigenaar aangerekend.

Meer informatie?

Bent u het niet eens met een besluit van de VvE? Vindt u een besluit van de VvE niet redelijk? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht via 020 – 26 10 234 of via e-mail: [email protected]