Schuldeisersverzuim

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Schuldeisersverzuim wordt geregeld in artikelen 6:58 BW en 6:59 BW. In artikel 6:58 BW zijn twee soorten van schuldeisersverzuim te onderscheiden. Namelijk (i) wanneer  de schuldeiser geen medewerking verleent aan de nakoming van een verbintenis of (ii) wanneer een ander beletsel aan zijn zijde opkomt. In artikel 6:59 BW wordt geregeld dat de schuldeiser ook in schuldeisersverzuim treedt wanneer de schuldeiser zijn verplichtingen jegens de schuldenaar niet nakomt en de schuldenaar op grond daarvan zijn verplichting jegens de schuldeiser opschort. 

Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over schuldeisersverzuim.

Als de schuldeiser niet meewerkt aan nakoming van de verbintenis

Hierbij kunt u denken aan de situatie dat de schuldeiser een betaling of levering niet in ontvangst wil nemen. De wet regelt dan dat de schuldeiser zelf in verzuim raakt, wat ervoor zorgt dat de schuldenaar dat niet meer is. Hierdoor kunnen jegens de schuldenaar geen executiemaatregelen meer getroffen worden en is de schuldenaar ook geen contractuele of wettelijke rente meer verschuldigd.

Dat u als schuldenaar niet gehouden bent te betalen wanneer de schuldeiser niet meewerkt aan de nakoming van een verbintenis, lijkt een open deur. Schuldeisersverzuim is in deze variant ook niet vaak onderwerp van geschil. Wanneer de schuldeiser namelijk nakoming wenst, zal hij daar simpelweg aan meewerken.

Wanneer ‘een ander beletsel’ aan zijn zijde opkomt

De tweede vorm van schuldeisersverzuim zorgt vaker voor discussie. Wanneer aan de zijde van de schuldeiser namelijk ‘een ander beletsel opkomt’ zal de schuldeiser eveneens in schuldeisersverzuim raken. Het gevolg hiervan is dat de schuldenaar niet meer in verzuim is en er geen executiemaatregelen meer getroffen kunnen worden en (over het algemeen) geen rente meer verschuldigd is. Deze situatie doet zich voor wanneer bijvoorbeeld derdenbeslag is gelegd ten laste van de schuldeiser onder de schuldenaar. Hierdoor kan de schuldenaar niet meer betalen aan zijn schuldeiser. De schuldeiser zal nog steeds betaling willen, maar hij kan dat niet meer afdwingen. Dit is een zogenaamd ‘beletsel’ aan de zijde van de schuldeiser waardoor hij in verzuim verkeert; het zogenaamde schuldeisersverzuim.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het schuldeisersverzuim of wordt u geconfronteerd met beslag, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].