De klachttermijn bij aanneming van werk

Geplaatst door: Leon Koning

Als u een aannemer inhuurt voor een bouwproject, is het belangrijk om te begrijpen dat u als opdrachtgever bepaalde rechten en verantwoordelijkheden heeft. Een van die verantwoordelijkheden is het tijdig kenbaar maken van klachten over het verrichte werk. In deze blog bespreek ik de klachttermijn bij aanneming van werk, wat het inhoudt en waar u rekening mee moet houden om uw rechten te beschermen.

 

Wat is de klachttermijn bij aanneming van werk?

De klachttermijn bij aanneming van werk is de periode waarbinnen u als opdrachtgever eventuele gebreken, fouten of tekortkomingen in het uitgevoerde werk moet melden aan de aannemer. Deze termijn is van cruciaal belang omdat het naleven ervan u in staat stelt om uw rechten te behouden, zoals het recht op herstel, vergoeding of schadevergoeding.

 

Wat zijn belangrijke punten over de klachttermijn?

Enkele van de belangrijkste onderdelen van de klachttermijn zijn:

  • Contractuele afspraken: De klachttermijn kan in het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer worden vastgelegd. Het is belangrijk om dit contract zorgvuldig te lezen en te begrijpen om op de hoogte te zijn van de specifieke termijnen en vereisten die van toepassing zijn op uw situatie. Denk daarbij ook aan de (mogelijk) toepasselijke algemene voorwaarden(!)
  • Redelijke termijn: Als er geen specifieke termijn in het contract wordt genoemd, wordt over het algemeen aangenomen dat u als opdrachtgever een “redelijke termijn” hebt om eventuele klachten in te dienen. Wat als “redelijk” wordt beschouwd, kan echter variëren afhankelijk van de omstandigheden. Het is raadzaam om zo snel mogelijk klachten in te dienen zodra u de gebreken of tekortkomingen opmerkt.
  • Schriftelijke klacht: Het is van belang om uw klachten schriftelijk aan de aannemer te melden. Hierdoor hebt u bewijs van het tijdstip waarop de klacht is ingediend en wat de aard van de klacht is. Verstuur de klacht bij voorkeur per aangetekende post en/of via e-mail, zodat u een ontvangstbevestiging hebt.
  • Bewijsmateriaal: Naast het indienen van een schriftelijke klacht is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen die de gebreken of tekortkomingen ondersteunen. Dit kan foto’s, video’s, (deskundigen)rapporten of andere relevante documenten omvatten. Deze bewijsmaterialen kunnen van grote waarde zijn bij het aantonen van de aard en omvang van de klachten, zeker als het op een gerechtelijke procedure uitdraait.

Gevolgen van het niet naleven van de klachttermijn: Het niet tijdig indienen van klachten kan uw rechten beïnvloeden. Het kan leiden tot het verlies van het recht op herstel, vergoeding of schadevergoeding. Het is daarom essentieel om de klachttermijn te respecteren om uw juridische positie te behouden.

 

Conclusie

De klachttermijn bij aanneming van werk is een belangrijk aspect van het opdrachtgeverschap. Het naleven van de klachttermijn stelt u in staat om uw rechten te behouden en eventuele gebreken, fouten of tekortkomingen tijdig aan te pakken. Zorg ervoor dat u de contractuele afspraken begrijpt, klachten schriftelijk indient, bewijsmateriaal verzamelt en de termijn respecteert. Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw klachten serieus worden genomen en dat u uw (juridische) positie waarborgt als het onverhoopt op een procedure uitloopt.

 

Advies en begeleiding

Wordt u geconfronteerd met gebreken in uitgevoerd werk? Wij staan u graag bij en adviseren met regelmaat over en in dergelijke kwesties. Neemt u dan gerust contact op met advocaat Leon Koning van Flinck Advocaten, via telefoonnummer: 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].