Go to Top

Incasso kort geding

Incasso kort gedingEen incasso kort geding is een doeltreffend middel om een (geld)vordering snel geïncasseerd te krijgen. Elk week wordt er namelijk op de rechtbank in Amsterdam een zitting gehouden waarbij uitsluitend geldvorderingen behandeld worden. Hierdoor kan de incasso van een vordering dus al binnen enkele weken zijn afgerond.

Niet elk vordering is geschikt voor de behandeling tijdens een incasso kort geding. In elk geval moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 

  • geldvorderingen (onder meer voortvloeiende uit overeenkomst wegens geleverde goederen, kredieten en/of diensten (ook die als advocaat), dan wel uit huurovereenkomst)
  • die niet worden betwist dan wel in redelijkheid niet kunnen worden betwist, of waarin in redelijkheid niet valt te verwachten dat de gedaagde partij ter zitting zal verschijnen.

Zitting

Verschijnt de gedaagde niet, dan zal de voorzieningenrechter de vordering in de regel toewijzen,  tenzij de voorzieningenrechter ernstige twijfels heeft bij de vordering. Verschijnt de gedaagde wel of voert deze een (inhoudelijk) verweer, dan wordt de procedure op korte termijn verwezen naar een nieuwe datum voor verder inhoudelijke behandeling.

Incasso advocaat?

Wilt u meer informatie over het instellen van een incasso kort geding, of bent u op zoek naar een incasso advocaat voor het innen van uw vordering? Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde incasso advocaat van het advocatenkantoor Flinck advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl