Rechtsbijstandverzekering geeft recht op vrije advocaatkeuze

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan zit u vanaf nu niet meer vast aan de jurist die u van uw (rechtsbijstand)verzekeraar krijgt toegewezen. U heeft namelijk het recht van vrije advocaatkeuze waardoor u zelf kunt bepalen welke advocaat u inschakelt. Het Hof van Justitie heeft in een recente uitspraak uitgemaakt dat een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering het recht heeft om zelf te bepalen welke advocaat wordt ingeschakeld om zijn zaak te behandelen. Een pijnlijke en kostbare beslissing voor de verschillende aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. Maar welke gevolg heeft dit voor mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten?

Vrije advocaatkeuze

Deze uitspraak is het gevolg van een geschil tussen DAS en een verzekerde klant over het inschakelen van een (eigen) advocaat naar keuze. De situatie was als volgt. De verzekerde was verwikkeld in een procedure over schadevergoeding van zijn voormalige werkgever in verband met een (kennelijk onredelijk) ontslag. In deze procedure wilde hij zich laten bijstaan door een zelfgekozen advocaat. DAS weigerde echter de kosten hiervoor te betalen en was uitsluitend bereid om deze zaak te laten behandelen door haar eigen jurist, die geen advocaat was. Een van de redenen die DAS daarvoor aanvoerde was dat het een procedure bij de Kantonrechter betrof, waarvoor in beginsel de bijstand van een advocaat niet verplicht was, maar wel wenselijk.

Kosten besparen

De polisvoorwaarden van de grootste rechtsbijstandverzekeraar van Nederland bepalen dat zaken door een eigen jurist van DAS worden behandeld, tenzij door DAS wordt besloten om een externe advocaat in te schakelen. Op deze manier probeert de verzekeraar kosten te besparen. De verzekerde was het hier niet mee eens en wilde (begrijpelijk) zelf kunnen beslissen door welke advocaat de zaak werd behandeld.

Strijd met Europese regelgeving

Het Hof van Justitie heeft in deze kwestie besloten dat deze handelswijze van rechtsbijstandverzekeraars in strijd is met Europese regelgeving. Op grond van een Europese richtlijn heeft een verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze. De beslissing van het Hof van Justitie liet weinig te raden over.  “De vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen”, aldus de Europese rechter.

Of het daarbij gaat op procedures waarbij een advocaat door de wet verplicht is gesteld, of om procedures waarin zonder advocaat geprocedeerd kan worden (zoals bij de Kantonrechter), maakt volgens het Hof niet uit.

Meer informatie?

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandverzekering? Maar wilt u uw zaken laten behandelen door een gespecialiseerde advocaat in plaats van een jurist die door uw verzekeraar wordt aangewezen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een advocaat van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].