Opheffing van conservatoir beslag

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Een schuldeiser kan conservatoir beslaglegging doen op de bezittingen van zijn schuldenaar. Dit is een bewarend beslag om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen. Het kan worden gelegd op bijvoorbeeld een woning, maar ook op loon of een bankrekening. Een schuldenaar zal conservatoir beslag dan ook doorgaans op willen heffen. Flinck Advocaten vertelt u graag meer.

Het beslagverlof van de rechter

Het leggen van conservatoir beslag is redelijk eenvoudig en kan snel. Een schuldeiser verzoekt de rechter of hij beslag kan leggen door een beslagrekest in te dienen. Het rekest geeft een beschrijving van de zaak en de vordering. De rechter beoordeelt dit rekest en hij beslist “na summierlijk onderzoek”. Een rechter zal dus niet diep op de zaak ingaan. Ook zal hij de schuldenaar niet horen. De schuldenaar wordt dus zo goed als niet betrokken bij de afweging door de rechter. Een rechter zal doorgaans dan ook snel met beslaglegging instemmen en zijn verlof verlenen.

Deze procedure wordt ook aangeduid als een “ex parte-procedure”: een procedure zonder wederpartij. Het betreft een onevenwichtige procedure omdat een schuldenaar geen verweer kan voeren en verlof snel wordt verleend. Reden waarom de wetgever het mogelijk heeft gemaakt om conservatoir beslag op te heffen.

Opheffing conservatoir beslag

Indien de schuldenaar van een conservatoir beslag af wil, dan ligt het op zijn weg om de rechter te verzoeken om het beslag op te heffen. Voor een geslaagd verzoek zal een opheffingsgrond moeten bestaan. Van een opheffingsgrond is volgens artikel 705 Rv sprake indien:

  • de voorgeschreven vormen bij het verlof niet zijn nageleefd;
  • summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt;
  • summierlijk van het onnodige van het beslag blijkt; of indien
  • het beslag is gelegd voor een geldvordering waarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld.

Opheffing vindt dus plaats nadat conservatoir beslag is gelegd. In de praktijk is het mogelijk om dit te voorkomen. Niet alleen door bijvoorbeeld betaling, maar ook door een te verwachten beslag “grijs” te maken. “Grijsmaking” houdt in dat een schuldenaar die conservatoir beslag vreest, dit bij een rechtbank kan aanmelden. Deze aantekening komt op de zgn. grijze lijst van de rechtbank te staan. Bij deze melding kan de schuldenaar zijn bezwaren hiertegen kenbaar maken. De schuldenaar kan zich daardoor op voorhand verweren tegen het verzoek van zijn schuldeiser. Grijsmaking werd tot halverwege 2016 door meerdere rechtbanken aangeboden. Op dit moment alleen door het arrondissement Noord-Holland. Mogelijk worden er dat in de toekomst meer.

Start een kort geding tegen beslag

Het verzoek tot opheffing van conservatoir beslag wordt gedaan in een kort geding procedure, het zgn. “opheffingskortgeding”. Wilt u meer informatie over het opheffen van conservatoir beslag, aarzel dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]