Verzet instellen faillissement

Geplaatst door: Vincent Melens

Een faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een of meer schuldschuldeisers. In de regel wordt de schuldenaar hiervan op de hoogte gesteld en wordt hij uitgenodigd om bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat de schuldenaar niet bij de zitting aanwezig is. Dan wordt zijn faillissement in beginsel door de rechter uitgesproken. In dat geval kan de schuldenaar gedurende 14 dagen verzet instellen tegen het faillissement. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit. 

Verzetstermijn: 14 dagen

Is de schuldenaar niet gehoord, dan heeft hij gedurende 14 dagen de mogelijkheid om verzet in te stellen bij de rechtbank die de faillietverklaring heeft uitgesproken, zie artikel 8 Faillissementswet. Daarbij is doorslaggevend of de schuldenaar bij de behandeling van de zaak aanwezig is geweest. Het is niet van belang of de schuldenaar op de juiste wijze is opgeroepen. Bevond de schuldenaar zich ten tijde van de faillietverklaring buiten Europa, dan wordt de verzetstermijn verlengd tot 1 maand.

Verzet of hoger beroep

In de praktijk wil de situatie zich nog wel eens voordoen dat de schuldenaar wel aanwezig is geweest bij de eerste (mondelinge) behandeling, maar de zaak vervolgens wordt aangehouden. Als de schuldenaar tijdens een vervolg zitting niet aanwezig is, dan is de vraag of de schuldenaar de mogelijk heeft om verzet in te stellen tegen het faillissement. In de jurisprudentie is bepaald dat de schuldenaar in dat geval geen verzet kan instellen, maar dat hij alleen de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan. Hierbij is relevant dat de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een faillissement een stuk korter is. Namelijk slechts 8 dagen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over verzet instellen tegen een faillietverklaring? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met faillissementsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]