Go to Top

Verrekening

verrekeningWat is verrekening? En op welk moment kan er door een schuldenaar een beroep op worden gedaan? Verrekening komt in de praktijk misschien wel vaker voor dan wij denken, maar onder welke voorwaarden mag een schuldenaar eigenlijk verrekenen? En wat als de schuldeiser failliet gaat? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten bespreekt verrekening.

Wat is verrekening?

Onder voorwaarden kan een schuld worden ‘weggestreept’ tegen een vordering op dezelfde (rechts)persoon. Beide verbintenissen (schuld en vordering) gaan in dat geval tot hun gezamenlijk beloop teniet. Dat wordt verrekening genoemd.

Verrekeningsverklaring

Verrekening gaat – over het algemeen – niet vanzelf. In de regel is daarvoor een verklaring nodig van de schuldenaar waarin hij aan zijn schuldeiser laat weten dat hij een beroep wil doen op verrekening. De schuldenaar mag zelf bepalen op welk manier deze verklaring wordt uitgebracht. Deze verklaring is zogenaamd vormvrij. Na deze verklaring gaan beide vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet en houden daarmee op te bestaan.

Bevoegdheid tot verrekening

Er kan niet altijd een beroep worden gedaan op verrekening. De schuldenaar moet daartoe wel bevoegd zijn. Deze bevoegdheid bestaat op het moment dat er voldaan wordt aan alle onderstaande vereisten:

  • De partijen moeten over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Dit wordt wederkerigheid genoemd;
  • Daarnaast moeten de schuld en vordering aan elkaar beantwoorden. De zogenaamde gelijksoortigheid;
  • Tot slot moeten de schuldenaar bevoegd zijn om zijn schuld te betalen en moet de vordering waarmee verrekend wordt opeisbaar zijn.

Concreet betekent dit dat verrekening niet mogelijk is als de vordering en schuld in gescheiden vermogens vallen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een andere, maar gelieerde (rechts)persoon. In dat geval is immers niet voldaan aan de vereiste wederkerigheid. Ook is verrekening niet mogelijk op het moment dat een vordering (nog) niet opeisbaar is omdat er bijvoorbeeld een lange betalingstermijn is afgesproken.

De wettelijke bepalingen over verrekening zijn van regelend recht. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in een contract afgeweken kan worden van wettelijke bepalingen hierover. De mogelijkheid tot verrekening kan zelfs contractueel geheel worden uitgesloten.

Verrekenen na faillissement

Gaat een contractspartij failliet, dan eindigt daarmee niet de mogelijkheid tot verrekening. Sterker nog, het omgekeerde is het geval. De mogelijkheden tot verrekening binnen faillissement zijn aanzienlijk ruimer dan buiten faillissement. Zo hoeft een vordering niet opeisbaar te zijn om in aanmerking te komen voor verrekening na een faillissement.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over verrekening? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.

About Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij Flinck Advocaten adviseert en procedeert hij met name op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, faillissementsrecht en contractenrecht.