Turboliquidatie en het faillissement van een ontbonden BV

Geplaatst door: Vincent Melens

De wet bepaalt dat een BV kan worden ontbonden met en zonder vereffening. Ontbinding zonder vereffening wordt ook wel turboliquidatie genoemd en wordt in de praktijk veel toegepast. De BV houdt in dat geval per direct op te bestaan. Het wil nog wel eens gebeuren dat dit traject wordt ingezet enkel met het doel om van schuldeisers af te komen. Betekent dit vervolgens ook dat schuldeisers met lege handen staan? Ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over turboliquidatie en het aanvragen van het faillissement van een ontbonden BV.

Ontbinding met vereffening

In een recent artikel werd al kort uitgelegd hoe de liquidatie en ontbinding van een BV verloopt. In de regel zal een BV door een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ontbonden en wordt er een vereffenaar benoemd die het (resterende) vermogen van de BV zal ‘verdelen’. De wet bepaalt in dat geval dat de vereffenaar (meestal zal dit een bestuurder zijn) rekening en verantwoording aflegt en de stukken hiervan deponeert bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding zonder vereffening; turboliquidatie

Heeft de BV op het moment van ontbinding geen baten, dan houdt de BV vanaf dat moment direct op te bestaan. Dit wordt de zogenaamde turboliquidatie genoemd. Het bestuur van de vennootschap moet hiervan opgave doen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als voordeel van een turboliquidatie wordt genoemd dat het goedkoop en snel is. Als er toch geen baten meer zijn, dan leidt een vereffeningsprocedure alleen maar tot (onnodige) kosten. Daarnaast moet de vereffening worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. Dit kan een negatieve uitstraling hebben op betrokken bestuurders en aandeelhouders.

Schuldeisers

Betekent dit dat schuldeisers met lege handen staan als een BV wordt ‘geturboliquideerd’? Als blijkt dat er nog wel baten zijn, dan kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser) de vereffening heropenen. In dat geval herleeft de BV voor zover dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van de heropende vereffening. Daarnaast is in de jurisprudentie bepaald dat (alsnog) het faillissement kan worden uitgesproken van een geturbogeliquideerde BV. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat de BV is blijven voortbestaan ter afwikkeling van het faillissement.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ontbinding van een BV of over het aanvragen van het faillissement van een ontbonden vennootschap? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]