Toestemming VvE voor het aanleggen van een dakterras

Geplaatst door: Willem van Agt

Voor het aanleggen van een dakterras is vaak toestemming van de gemeente nodig. Altijd is ook toestemming van de VvE nodig. Ook of het dakterras op een gemeenschappelijk dak wordt aangelegd of niet is van belang. Advocaat Willem van Agt legt uit wanneer en waarom toestemming van de VvE voor het aanleggen van een dakterras nodig is.

Modelreglement(en): toestemming nodig!

In de VvE Modelreglementen staat altijd een soortgelijke tekst als de volgende:
1. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden.

Het woord iedere moet hier letterlijk genomen worden: voor alles dat op (dak), aan (uitbouw) of onder (kelder) het pand geplaatst wordt is toestemming van de vergadering nodig. Zonder toestemming van de VvE voor het aanleggen van een dakterras, kan gevorderd worden dat de eigenaar het dakterras op eigen kosten moet laten verwijderen. Ook moet eventuele schade worden vergoed.

De VvE mag ook voorwaarden verbinden aan de toestemming voor het dakterras. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Meebeslissen over het ontwerp;
  • Geen geluidsoverlast;
  • Schade aan het dak voor rekening eigenaar dakterras;
  • Meerkosten bij onderhoud.

Deze voorwaarden zullen in een gebruiksovereenkomst moeten worden vastgelegd.

Gemeenschappelijk dak of privé dak

Van belang is bovendien of het een gemeenschappelijk dak is of niet. Dat staat in de splitsingsakte of de tekening. Meestal is het dak gemeenschappelijk. Als het dak al tot het appartementsrecht behoort dan hoeft de splitsingsakte niet gewijzigd te worden, maar is nog steeds toestemming van de VvE nodig. Als het dak gemeenschappelijk is, dan gaat de voorkeur uit naar wijziging van de splitsingsakte.

Zonder splitsingsakte wijziging is het namelijk alleen mogelijk om als VvE toestemming te geven als het gaat om een tijdelijk dakterras. Om als VvE een gemeenschappelijk gedeelte in gebruik te geven moet het namelijk gaan om ‘beheersdaden’. Toestemming kan niet als het gaat om ‘beschikkingsdaden’. Het in gebruik geven van het gemeenschappelijk dak voor het aanleggen van een dakterras is geen daad van beschikking, zolang dat een ‘tijdelijk karakter’ heeft. Als door de VvE toestemming wordt gegeven om ‘op permanente basis een gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw exclusief aan de eigenaar van één appartement in gebruik te geven’, dan spreken we van een beschikkingsdaad. In dat geval is er sprake van een nietig besluit en is de toestemming dus nietig.

Conclusie

Kort gezegd: voor een permanent dakterras op een gemeenschappelijk dakterras is een splitsingsakte wijziging nodig. Dit deel van het dak moet dan aan één appartement gaan behoren. Voor een tijdelijk dakterras op een gemeenschappelijk dak is alleen toestemming van de VvE nodig. Als het dakterras wordt aangelegd op een ‘privé dak’, dan is ook alleen toestemming van de VvE nodig. Of het dakterras nu permanent is of niet, toestemming van de VvE voor het aanleggen van een dakterras is altijd nodig.

Hebt u vragen over de toestemming van de VvE voor uw dakterras? Of is er al sprake van een conflict met de VvE over uw dakterras? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht via 020 – 26 10 234 of via e-mail: [email protected]