Ten uitvoer leggen van een vonnis binnen Europa

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Begin 2015 zijn de regels uit de vernieuwde EEX-verordening (verordening 1215/2012) in werking getreden. Deze verordening is – net als de voorgaande versie – van groot belang voor de rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in grensoverschrijdende rechtszaken binnen de Europese Unie. Een voor de rechtspraktijk belangrijke verandering is dat in veel gevallen geen verlof meer behoeft te worden gevraagd (ook wel een exequatur genoemd) voor de tenuitvoerlegging van een vonnis gewezen door een rechter in een andere lidstaat. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen Europa.

Toepasselijkheid van de EEX-verordening

Wanneer zijn de regels uit de EEX-verordening van toepassing voor het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen Europa? Aan de hand van de volgende criteria kan worden bepaald of de nieuwe Europese EEX-verordening van toepassing is.

  • Het betreft een vonnis of een ander voor tenuitvoerlegging vatbaar document dat is gewezen of vastgesteld na 10 januari 2015.
  • Het betreft een burgerlijke of handelszaak zoals bijvoorbeeld de incasso van een geldsom. Uitgezonderd zijn onder meer fiscale verplichtingen, alimentatie verplichtingen, arbitrale vonnissen en faillissementsrechtelijke procedures.
  • Het betreft een gedaagde die woont in een Europese lidstaat. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Geschillen over onroerend goed in de Europese Unie vallen altijd binnen het bereik van de verordening ongeacht de woonplaats van de gedaagde. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk een forumkeuze te maken en daarin een Europese rechter aan te wijzen waardoor de verordening eveneens van toepassing is.

Is aan deze drie voorwaarden voldaan dan kan een vonnis of een ander voor tenuitvoerlegging vatbaar document worden geëxecuteerd volgens de Europese regels.

Regels tenuitvoerlegging van een Europees vonnis

De verordening geeft dat een beslissing afkomstig uit een andere lidstaat door alle lidstaten automatisch wordt erkend. Daarnaast is in de verordening neergelegd dat een erkende beslissing, indien zij uitvoerbaar is verklaard, in andere lidstaten ten uitvoer kan worden gelegd zonder dat er een aanvullend verlof vereist is. Anders gezegd: een exequatur is niet meer nodig en het Europese vonnis kan direct ten uitvoer worden gelegd. Slechts onder bijzondere omstandigheden wordt de erkenning van een beslissing op verzoek van een belanghebbende partij geweigerd en kan de beslissing niet ten uitvoer worden gelegd in alle lidstaten. Een voorbeeld van zo’n bijzondere omstandigheid is kennelijke strijdigheid met de openbare orde.

Certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken

Voor een vonnis gewezen na 10 januari 2015 kunt u verzoeken om een ‘certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken’. Dit certificaat geeft u de mogelijkheid om via de bevoegde uitvoeringsautoriteit in de andere lidstaat het vonnis te executeren. Een dergelijk certificaat kan ook hangende de procedure aan de Nederlandse burgerlijke rechter worden gevraagd. In het geval uw wederpartij vermogensbestanddelen heeft in het buitenland, is dat aan te raden. Zo voorkomt u tijdsverlies bij het executeren van het vonnis.

Meer informatie over het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen Europa?

Heeft u vragen over het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen Europa, of heeft u een buitenlands vonnis of wilt u in het buitenland een vonnis executeren? Neem contact op met een beslag- en executierecht advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].