Second opinion door een advocaat

Geplaatst door: Vincent Melens

Bent u ontevreden over de aanpak van uw zaak of twijfelt u aan de kwaliteit van uw rechtsbijstandverzekering? Vraag een second opinion door een advocaat. In de praktijk komt het namelijk nog al eens voor dat een verzekerde het niet eens met de wijze waarop een zaak wordt behandeld door een rechtsbijstandverzekering zoals ARAG, DAS of SRK. In dat geval kan het verstandig zijn om een second opinion aan te vragen. Vaak worden de kosten hiervoor (geheel) vergoed door de verzekeraar. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de mogelijkheid van een second opinion door een advocaat.

Second opinion en kosten

Weigert uw rechtsbijstandverzekeraar een procedure te starten of bent u het niet eens met de wijze waarop uw zaak behandeld wordt? Veel polisvoorwaarden bepalen in dat geval dat een verzekerde het recht heeft om zijn zaak voor te leggen aan een advocaat, op het moment dat een verzekerde het niet eens is met het oordeel van de verzekeraar. Dit wordt de geschillenregeling genoemd. De kwestie wordt in dat geval voorgelegd aan een advocaat van uw keuze, met het verzoek om hier een oordeel over te geven. In de regel is dit oordeel van de advocaat bindend voor uw rechtsbijstandverzekeraar en komen de kosten voor deze second opinion voor haar rekening.

Vrije advocaatkeuze

Daarnaast is in een recente uitspraak van het Hof van Justitie bepaald dat een verzekerde het recht heeft om zelf te bepalen door welke advocaat een zaak behandeld wordt. Dit wordt de vrije advocaatkeuze genoemd en betekent dat u niet meer vast aan de jurist die u van uw (rechtsbijstand)verzekeraar krijgt toegewezen. U kunt dus zelf bepalen welke advocaat u inschakelt om uw zaak te behandelen.

Meer informatie?

Bent u ontevreden met de behandelaar van uw zaak? Of twijfelt u aan de aanpak van uw rechtsbijstandverzekering? Aarzelt u dan niet om – mogelijk op kosten van uw verzekeraar – contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat van Flinck Advocaten voor meer informatie over een second opinion door een advocaat op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]