Schenking, wat is dat eigenlijk?

Geplaatst door: Vincent Melens

Schenken, we doen het zonder er bij na te denken. Schenken kan eenmalig of in vaste termijnen. U kunt schenken aan mensen, maar ook bijvoorbeeld aan goede doelen. Maar schenking, wat is dat eigenlijk? En wat zijn de (juridische) kenmerken van schenking. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten licht de bijzonderheden van een schenking toe.  

De wettelijke bepaling

Artikel 7:175 BW geeft de juridische definitie van schenken:

“ 1. Schenking is de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.

2. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.”

Aanvaarding

Schenking is dus een overeenkomst. Zoals elke andere overeenkomst komt de schenkingsovereenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Met andere woorden: u kunt niet iets schenken, als de ander het niet wil aanvaarden.

Vormvrij

De overeenkomst is in de meeste gevallen vormvrij. Dit betekent dat u zelf mag beslissen hoe u de overeenkomst sluit. Dit kan schriftelijk gebeuren, maar partijen kunnen dit ook mondeling afspreken. Er is echter wel een uitzondering voor schenking bij overlijden. In verband met de bewijslast moet die schenking worden vastgelegd in een notariële akte.

‘Om niet’

Kenmerkend voor schenken is dat de ene partij iets geeft aan de andere partij, terwijl hij daar niks voor terugkrijgt. ‘Om niet’ betekent namelijk: zonder tegenprestatie. Niks terugkrijgen hoeft niet letterlijk te worden genomen, een verwaarloosbare tegenprestatie doet niks af aan het karakter van schenken. Wordt er een lage, maar niet verwaarloosbare tegenprestatie geboden, dan wordt het een gift genoemd.

Bewijs

In de praktijk komt het vaak voor dat er vervolgens discussie ontstaat over de vraag of iets daadwerkelijk is geschonken of dat het bijvoorbeeld slechts is uitgeleend. De bewijslast ligt in dat geval in de regel bij degene die de schenking ontvangen heeft. Door gebruik te maken van een notariële akte kan de bewijslast worden omgedraaid. Het is in dat geval aan de schenker om te bewijzen dat hij alleen maar iets heeft willen uitlenen. Het is dus raadzaam om de afspraken vast te leggen in een notariële of onderhandse akte om latere problemen te voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over schenking? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]