Schadestaatprocedure

Geplaatst door: Vincent Melens

In de praktijk gebeurt het nog al eens dat er geprocedeerd wordt over schadevergoeding. De hoogte van de schade is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? En welke schade is er precies geleden? Dit is soms moeilijk te bepalen voor een rechter. Om deze reden kan een rechter bepalen dat de hoogte van de schadevergoeding bepaald moet worden in een afzonderlijke procedure. Dit wordt een schadestaatprocedure genoemd. Maar wat is schadestaatprocedure precies? Wat is het verschil met een gewone procedure? En wanneer mag (of moet) een rechter verwijzen naar een schadestaatprocedure? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de schadestaatprocedure.

De belangrijkste reden is dat een rechter niet altijd even gemakkelijk de hoogte van de geleden schade kan vaststellen. Daarnaast kunnen er ook proceseconomische argumenten (bijvoorbeeld de hoogte van de griffiegelden) een rol spelen bij de keuze om een schadestaatprocedure te starten.

Hoofdprocedure en schadestaatprocedure

De hoofdprocedure wordt gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen. Is er inderdaad sprake geweest van een onrechtmatige daad of is een schuldenaar daadwerkelijk toerekenbaar tekortgeschoten? Voor een verwijzing naar de schadestaat is het voldoende dat (slechts) aannemelijk gemaakt wordt dat er schade is geleden door een wanprestatie of onrechtmatige daad.

Vervolgens bepaalt de rechter in een aparte procedure de omvang van schadevergoeding. Soms is dit gemakkelijk. Vaker is dit niet zo gemakkelijk. In deze procedure kan bijvoorbeeld ook aan de orde komen welke (schade) elementen wel of niet in aanmerking komen voor vergoeding.

Rol van de rechter

De rechter beslist eerst (in de hoofprocedure) over de aansprakelijkheid. Hij kan vervolgens op grond van de wet zelf bepalen of hij verwijst naar de schadestaatprocedure of dat hij zelf een oordeel vormt over de hoogte van de schadevergoeding. Uit de rechtspraak blijkt dat er voor een rechter een grote vrijheid bestaat bij de keuze om wel of niet naar een schadestaatprocedure te verwijzen. Zijn beslissing zal voornamelijk afhankelijk zijn van de vraag of hij het mogelijk acht om de schade direct te begroten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de schadestaatprocedure? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]