Samenhangende overeenkomsten

Geplaatst door: Vincent Melens

In de praktijk komt het nog al eens voor dat er tussen verschillende partijen meerdere overeenkomsten worden gesloten die nauw met elkaar verbonden zijn. In dat geval gaat het om zogenaamde samenhangende overeenkomsten of samenhangende rechtsverhoudingen. Een voorbeeld daarvan is een huurkoopovereenkomst en een financieringsovereenkomst, waarin de financiering van de huurkoop wordt geregeld. Hierdoor ontstaan er twee afzonderlijke overeenkomsten die toch nauw met elkaar zijn verbonden. De vraag is vervolgens in hoeverre deze overeenkomsten (of specifieke bepalingen uit deze overeenkomsten) aan elkaar verbonden zijn, en hoe zij elkaar mogelijk kunnen beïnvloeden. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de samenhangende overeenkomsten. 

Samenhangende overeenkomsten

Als uitgangspunt geldt dat contactspartijen alleen gebonden zijn aan overeenkomsten waarbij zij partij zijn. Dit kan anders zijn als er sprake is van samenhangende overeenkomsten. In dat geval gaat het om twee afzonderlijke overeenkomsten die zozeer met elkaar verbonden zijn dat veranderingen in de ene overeenkomst (bijvoorbeeld ontbinding of opzegging) meebrengt dat ook de andere overeenkomst niet in stand blijft.

Of die verbondenheid in het gegeven geval inderdaad moet worden aangenomen, wordt vastgesteld aan de hand van de uitleg van die rechtsverhouding in het licht van de omstandigheden. In dit kader kan bijvoorbeeld gekeken worden naar i.) de identiteit van de betrokken partijen, ii.) de inhoud en strekking van de overeenkomsten, en iii.) het tijdstip en wijze van totstandkoming van de overeenkomsten.

Gevolgen

Als er daadwerkelijk sprake is van samenhangende overeenkomsten, dan kunnen beide overeenkomsten elkaar beïnvloeden. Dit kan er zelfs toe leiden dat een tekortkoming onder de ene overeenkomst, betekent dat de andere overeenkomst ook beëindigd kan worden als gevolg van deze tekortkoming. Ook is het denkbaar dat beide overeenkomsten zodanig met elkaar verbonden zijn, dat opzegging van de ene overeenkomst tevens leidt tot beëindiging van de andere overeenkomst.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over samenhangende overeenkomsten? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]