Salaris niet betaald? Stel een loonvordering in

Geplaatst door: Vincent Melens

Heeft u werkgever uw salaris niet betaald? Dan is dat heel vervelend. Een werknemer is vaak sterk afhankelijk van de maandelijkse betaling van de werkgever. Om deze reden is het dan ook verstandig om snel een loonvordering in te stellen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over het instellen van een loonvordering en het incasseren van uw salaris. 

Aanmaning

Als uw salaris niet betaald wordt, dan is het in eerste instantie verstandig om uw werkgever een (aangetekende)brief te sturen, waarin uw werkgever een laatste gelegenheid wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan. Een termijn van 5 dagen wordt vaak als redelijk aangemerkt.

Wettelijke verhoging

Als vervolgens het salaris nog steeds niet voldaan wordt, dan is het verstandig om aanspraak te maken om wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW. Dit artikel bepaalt namelijk dat een werkgever een verhoging van het loon verschuldigd is na verloop van 3 werkdagen. De exacte hoogte van de verhoging wordt vervolgens als volgt berekend:

0 – 3 werkdagen: geen verhoging

4 – 8 werkdagen: 5% per dag

9  > werkdagen: 1% per dag

De maximale verhoging van het verschuldigde loon is echter begrensd op 50 procent, zodat na 33 werkdagen na de dag waarop het loon verschuldigd werd het maximum is bereikt. De rechter kan de hoogte van deze verhoging matigen.

Kort geding

Een loonvordering kan worden ingesteld in een kort geding procedure. Het spoedeisend belang van een werknemer bij het instellen van een loonvordering in kort geding wordt door de voorzieningenrechter vrijwel altijd aangenomen. Wacht daar echter niet te lang mee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het instellen van een loonvordering of bent u op zoek naar een incasso advocaat? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]