Onverschuldigde betaling

Wordt er betaald zonder dat er betaald moest worden, dan wordt dat onverschuldigde betaling genoemd. Het gevolg daarvan is dat degene die per ongeluk betaald heeft op een verkeerde rekening, deze betaling als onverschuldigd kan terugvorderen. Heeft u een onverschuldigde betaling verricht en weigert de ontvanger dit terug te betalen? Een advocaat van Flinck Advocaten helpt u graag verder.

Ontvangst te kwader trouw

Is de ontvanger op de hoogte van het feit dat de betaling ten onrechte is verricht, dan is de ontvanger ‘te kwader trouw’. Daarvan is sprake als de ontvanger weet of vermoedt dat de betaling niet verschuldigd is. Het gevolg daarvan is dat de ontvanger direct in verzuim is, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verjaring

De wet bepaalt dat een vordering uit onverschuldigde betaling verjaart na verloop van vijf jaar, na het moment waarop (i) de schuldeiser er achter is gekomen dat er een (onterechte) betaling heeft plaatsgevonden, en (ii) de schuldeiser bekend is geworden met degenen die de betaling ontvangen heeft. In elk geval verjaart de vordering na verloop van twintig jaar nadat deze is ontstaan.

Advocaat verbintenissenrecht

Heeft u een vraag over het verbintenissen- of het contractenrecht?

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het verbintenissenrecht