Pachtrecht

Pachtrecht is een specialistisch onderdeel van het vastgoedrecht. Bij Flinck Advocaten kunt u terecht voor al uw vragen over pachtrecht en vastgoed in het algemeen. Wij staan met regelmaat zowel pachters als verpachters bij in procedures bij de pachtkamer. Daarnaast adviseren wij over het pachtrecht in brede zin. Een gespecialiseerde advocaat pachtrecht helpt u graag verder.

Op de website van advocatenkantoor Flinck Advocaten in Amsterdam leest u meer over pachtrecht en over vastgoedrecht in het algemeen. Daarnaast kunt u gratis voorbeeldovereenkomsten downloaden en vindt u er leuke actualiteiten over het pacht en vastgoedrecht.

Wanneer is er sprake van pacht? Volgens de wettelijke definitie is er sprake van pacht in het geval er een overeenkomst bestaat waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. In het geval er sprake is van alle vier in dit artikel genoemde elementen is er sprake van pacht.

Als voldaan is aan de bovenstaande definitie is het veelal dwingendrechtelijke pachtrecht van toepassing waarbij de volgende aandachtspunten vaak aan de orde komen:

  • Verpachting binnen een maatschap
  • Verpachting door een niet eigenaar
  • Bedrijfsmatigheid
  • Pachtprijs
  • Wettelijk duur
  • Pachtkamer
  • Grondkamer
  • Pachtovereenkomst
  • Verhuur van een hoeve

Advocaat pachtrecht

Pachtrecht is een specialistisch onderdeel van het vastgoedrecht. Vaak zijn de belangen groot, het gaat ten slotte vaak om het meest waardevolle bezit dat u heeft, namelijk uw agrarisch bedrijf. Een advocaat pachtrecht van advocatenkantoor Flinck advocaten helpt u graag verder.

Mathieu Vreeswijk

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk, een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: vreeswijk@flinckadvocaten.nl

Actualiteiten in het vastgoedrecht

Lastgeving

Als een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer dan is er (vaak) sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht is de lastgeving. Maar wat houdt een lastgeving precies in?

Lees meer

Wat is een bankgarantie?

Maar wat is een bankgarantie precies? Hoe werkt de bankgarantie? En in welke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een bankgarantie? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit.

Lees meer

Wat is domiciliekeuze?

In officiële contracten wordt nogal eens een bepaling opgenomen over een ‘domiciliekeuze’? Ook in processtukken en deurwaardersexploten wordt er vaak ‘domicilie gekozen’. Maar wat is domiciliekeuze eigenlijk?

Lees meer