Hypotheekrecht

Hypotheekrecht is waarschijnlijk het meest bekende recht dat er bestaat. Veel (aanstaande) huisbezitters krijgen ermee te maken op het moment dat de financiering van een registergoed geregeld wordt. Maar wat is een hypotheek precies? En wat zijn de juridische gevolgen voor een hypotheekhouder? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten vertelt u meer over (executie) hypotheekrecht en de hypotheekakte.

Hypotheekrecht

Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht dat vaak wordt gebruikt in verband met hypothecaire financiering van een registergoed, zoals een woning of een bedrijfsruimte. Om er zeker van te zijn dat de (aspirant) koper (de schuldenaar) de lening van de bank (de schuldeiser) daadwerkelijk terugbetaalt, vestigt de bank een hypotheekrecht op het betreffende registergoed. Als de schuldenaar vervolgens niet in staat blijkt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan kan de bank zich verhalen op het verhypothekeerde object.

In de praktijk blijkt er nog wel eens onduidelijkheid te bestaan over de terminologie. Anders dan veel mensen denken, is het de schuldenaar die de hypotheek verstrekt en om die reden wordt aangeduid als hypotheekgever. De bank ‘ontvangt’ als schuldeiser het hypotheekrecht en wordt de hypotheekhouder genoemd.

De hypotheekakte

Een hypotheekrecht wordt gevestigd bij notariële akte, die vervolgens door de notaris wordt ingeschreven in een openbaar register. De hypotheekakte vermeldt het (maximum)bedrag waarvoor de hypotheek gevestigd wordt, het registergoed waarop het hypotheekrecht komt te rusten en de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt.

Executie hypotheekrecht

Een hypotheek biedt het recht van ‘parate executie’. Dit betekent dat de hypotheekhouder (doorgaans de bank) kan overgaan tot verkoop van het onderpand op het moment dat de schuldenaar niet (meer) aan zijn verplichtingen kan voldoen, zonder dat hiervoor een rechterlijke uitspraak nodig is.

Als uitgangspunt vindt de verkoop plaatst door middel van een openbare veiling ten overstaan van een notaris. De opbrengst (na aftrek van de executie- en veilingkosten) komt toe aan de (eerste) hypotheekhouder. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de rechter toestemming te vragen om aan één specifieke koper te verkopen. Dit wordt onderhandse verkoop genoemd.

Hypotheek en faillissement

In het geval van faillissement van de hypotheekgever, bekleedt de hypotheekhouder een bijzondere positie. De hypotheekhouder kan namelijk zijn recht tot executie uitoefenen alsof het faillissement er niet was. Een hypotheekhouder is een zogenaamde ‘seperatist’, die niet hoeft mee te delen met de gezamenlijke schuldeisers in een faillissement.

Advocaat hypotheekrecht

Wilt u meer informatie over hypotheek, executierecht of faillissementsrecht? 

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het vastgoedrecht