Funderen is duur, betalen de buren mee?

Bij funderingsherstel kan het aantrekkelijk zijn de kosten met de buren te delen. Toch gaat het vaak juridisch mis. Vastgoed advocaat mr. M.F.A. Vreeswijk over gezamenlijk funderingsherstel en de mogelijkheid om kosten te delen.

Mandelige muren

Veel (Amsterdamse) panden hebben gezamenlijke draagmuren. Dat wil zeggen dat de muur tussen de twee panden de draaglast voor beide panden draagt. Ze staan in dat geval niet naast elkaar. Het is simpelweg een muur die twee panden delen. In dat geval spreekt de Nederlandse wetgever van een mandeligheid. Die mandeligheid strekt zich ook uit tot de onder die draagmuur staande funderingspalen.

Reparaties, onderhoud en herstel zullen in beginsel door de gezamenlijke eigenaren moeten worden betaald. Dat bepaalt artikel 5:62 lid 2 Jo 3:170 BW. Toch is het niet zo eenvoudig. Vaak wil de eigenaar (of VvE) van het ene pand wel funderen, terwijl de eigenaar (of VvE) van het andere pand dat niet wil omwille van de kosten. Overeenstemming zal dan niet snel bereikt worden. In dat geval heeft de wetgever bepaald dat er sprake moet zijn van een noodzakelijkheid tot de gewenste vernieuwing of reparatie aan de fundering of draagmuur.

Begin niet zonder toestemming van de buren

Zonder voorafgaande toestemming beginnen aan funderingsherstel zorgt ervoor dat uiteindelijk de buren niet gehouden zijn mee te betalen, behalve wanneer sprake was van een uiterste noodzaak. Te denken valt aan instortingsgevaar van het gebouw. Een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van.

Wat is het stappenplan?

  • Eerst moet aan de buren gevraagd worden of zij medewerking willen verlenen aan het beoogde funderingsherstel.
  • Bij het uitblijven van een (positieve) reactie dient men zich tot de Kantonrechter te wenden om een vervangende toestemming te vragen.
  • Eenmaal de toestemming op zak dan kan naar hartenlust gefundeerd worden en zal een vordering tot meebetalen uiteindelijk wel slagen.

Advocaat vastgoed

Heeft u nog nadere vragen?

Mathieu Vreeswijk

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk, een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het vastgoedrecht