Incasso kort geding

Bij Flinck Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over een incasso kort geding. Wilt u meer informatie over of uw vordering geschikt is voor een incasso kort geding of aan welke voorwaarden het dient te voldoen?

Voorwaarden voor een incasso kort geding

Niet elke vordering is geschikt voor de behandeling tijdens een incasso kort geding. In elk geval moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er is sprake van een geldvordering, bijvoorbeeld voortvloeiende uit: een overeenkomst wegens geleverde goederen, kredieten en/ of diensten of een huurovereenkomst.
  • De geldvordering wordt niet betwist, ofwel kan niet in redelijkheid worden betwist, of waarin in redelijkheid niet valt te verwachten dat de gedaagde partij ter zitting zal verschijnen.
  • Voordat een dagvaarding kan worden betekent moet de schuldeiser eerst de schuldenaar sommeren tot betaling van de geldvordering. Dit kan door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Aan deze sommatiebrief dient een conceptdagvaarding te worden gehecht, met de datum en tijd van de (eventuele) zitting

Als een incassodagvaarding wordt betekend, moet – logischerwijs – de wettelijke dagvaardingstermijn van acht dagen in acht worden genomen.

Behandeling ter zitting

Tijdens de zitting dient de advocaat van de eisende partij de originele incassodagvaarding, inclusief de sommatiebrief/ -brieven, facturen en declaraties, te overleggen.

De gedaagde partij is niet verplicht ter zitting te verschijnen. Verschijnt de gedaagde niet, dan zal de voorzieningenrechter een zogenaamd verstekvonnis wijzen. Als de rechter zich heeft vergewist van het feit dat de dagvaarding geldig is en hij geen ernstige twijfels heeft bij de vordering, zal hij de vordering toewijzen. In de regel wordt een vordering in dergelijke gevallen toegewezen. Verschijnt de gedaagde wel en voert deze een (inhoudelijk) verweer, dan wordt de procedure op korte termijn verwezen naar een nieuwe datum voor verder inhoudelijke behandeling. Het incasso kort geding wordt dan verder voortgezet als een normaal kort geding procedure.

Advocaat incasso nodig?

Wilt u meer informatie over het instellen van een incasso kort geding? Of bent u op zoek naar een incasso advocaat voor het innen van uw vordering?

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het ondernemingsrecht