Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen aandeelhouders. Maar waarom kiezen aandeelhouders ervoor om aanvullende afspraken te maken? En waarom gebeurt dit in de vorm van een overeenkomst? Dit wordt toch al geregeld in de statuten van een vennootschap? Ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over een aandeelhoudersovereenkomst en de onderwerpen die daarin geregeld kunnen worden.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meerdere aandeelhouders zijn van een vennootschap, dan is verstandig om onderling goede afspraken te maken. Een hoop zaken worden geregeld in de statuten van de vennootschap. Dit zijn de (spel)regels die gelden voor de vennootschap en de daarbij betrokken aandeelhouders en bestuurders. De statuten van een vennootschap worden bij oprichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Openbaarheid

Het is echter goed denkbaar dat aandeelhouders afspraken maken, waarvan zij liever niet hebben dat die openbaar worden. Om deze reden kunnen aandeelhouders er voor kiezen om hun afspraken vast te leggen in een (niet-openbare) aandeelhoudersovereenkomst.

Eenvoudig wijzigen

Een ander voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat aanvullingen en/of wijzigingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. In tegenstelling tot wijziging van de statuten, is het niet nodig om daarvoor een notaris in te schakelen.

Onderwerpen

In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de volgende zaken geregeld worden:

  • Besluitvorming. Op welke wijze moeten besluiten genomen worden?
  • Bestuurder. Samenstellingen en vergoeding bestuurders.
  • Concurrentiebeding. Is het een aandeelhouder toegestaan om concurrerende activiteiten te ontplooien.
  • Dividend. Wat is het dividendbeleid van de vennootschap?
  • Geschillen. Hoe gaan de aandeelhouders met geschillen om?
  • Waardebepaling van de aandelen. Wat is de waarde van de aandelen? En op welke wijze wordt deze bepaald?
  • Exit-regeling. Hoe wordt er omgegaan met een vertrekkende aandeelhouder?

Ondernemingsrecht advocaat

Staat u op het punt om afspraken te maken met (mede)aandeelhouders? En wilt u deze afspraken in een overeenkomst vastleggen? Of wordt u geconfronteerd met een conflict met een (mede)aandeelhouder? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondernemingsrecht advocaat

Vincent Melens

Vincent Melens

Advocaat / oprichter

Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht van Flinck Advocaten, mr. Vincent Melens via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl

Actualiteiten in het ondernemingsrecht