Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen aandeelhouders. Maar waarom kiezen aandeelhouders ervoor om aanvullende afspraken te maken? En waarom gebeurt dit in de vorm van een overeenkomst? Dit wordt toch al geregeld in de statuten van een vennootschap? Ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten vertelt over aandeelhoudersovereenkomsten en de onderwerpen die daarin geregeld kunnen worden.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als er meerdere aandeelhouders van een vennootschap zijn, dan is het verstandig om onderling goede afspraken te maken. Een hoop zaken worden geregeld in de statuten van de vennootschap. Dit zijn de (spel)regels die gelden voor de vennootschap en de daarbij betrokken aandeelhouders en bestuurders. De statuten van een vennootschap worden bij oprichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Openbaarheid

Het is goed denkbaar dat aandeelhouders afspraken maken, waarvan zij liever niet hebben dat die openbaar worden gemaakt. Om deze reden kunnen aandeelhouders er voor kiezen om hun afspraken vast te leggen in een (niet-openbare) aandeelhoudersovereenkomst.

Eenvoudig wijzigen

Een ander voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat aanvullingen en/ of wijzigingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. In tegenstelling tot een wijziging in de statuten, is het voor een wijziging binnen de aandeelhoudersovereenkomst niet nodig om een notaris in te schakelen.

Onderwerpen

In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de volgende zaken geregeld worden:

  • Besluitvorming. Op welke wijze moeten besluiten genomen worden?
  • Bestuurder. Samenstellingen en vergoeding bestuurders.
  • Concurrentiebeding. Is het een aandeelhouder toegestaan om concurrerende activiteiten te ontplooien?
  • Dividend. Wat is het dividendbeleid van de vennootschap?
  • Geschillen. Hoe gaan de aandeelhouders met geschillen om?
  • Waardebepaling van de aandelen. Wat is de waarde van de aandelen? En op welke wijze wordt deze bepaald?
  • Exit-regeling. Hoe wordt er omgegaan met een vertrekkende aandeelhouder?

Advocaat ondernemingsrecht

Staat u op het punt om afspraken te maken met (mede)aandeelhouders? En wilt u deze afspraken in een overeenkomst vastleggen? Of wordt u geconfronteerd met een conflict met een (mede)aandeelhouder? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een ondernemingsrecht advocaat

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het ondernemingsrecht