Faillissementsaanvraag ter incasso

In het geval dat één van uw vorderingen onbetaald blijft, kunt u op verschillende manieren de vordering (laten) incasseren. Het aanvragen van het faillissement van de debiteur (schuldenaar) is daarbij een snelle en relatief goedkope oplossing om een vordering te incasseren. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk legt meer uit over het faillissement en de procedure.

De schuldenaar die zijn faillissement aangevraagd ziet worden, zal in de regel willen voorkomen dat hij failliet gaat. Een faillietverklaring heeft namelijk grote gevolgen voor de schuldenaar. Onder deze grote druk zal de schuldenaar vaak wel geneigd zijn om te betalen. Pas als de schuldenaar werkelijk geen middelen meer heeft, zal de gewenste betaling uitblijven en de schuldenaar failliet gaan.

Faillietverklaring schuldenaar

De wetgever heeft bepaald dat op verzoek van een schuldeiser een schuldenaar failliet kan worden verklaard in het geval de schuldenaar ‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen‘. Dat is het geval wanneer de schuldenaar twee of meer schulden onbetaald laat.

Meerdere schuldeisers

Als u met succes het faillissement van uw schuldenaar wilt aanvragen moet er dus sprake zijn van meerdere schuldeisers. Daarbij kunt u denken aan andere leveranciers die onbetaald zijn gebleven maar ook aan schulden bij de Belastingdienst of een krediet bij de bank. Een groot misverstand is dat deze andere schuldenaren moeten meewerken aan de faillissementsaanvraag. Voldoende is dat u aannemelijk kunt maken dat deze schulden bestaan. Uw incasso advocaat zal u helpen met het vinden van een zogenaamde ‘steunvordering’.

Procedure

Zodra de steunvordering is gevonden zal de advocaat het verzoekschrift tot faillietverklaring indienen bij de rechtbank. Op dat moment zullen er griffiegelden worden geheven en zal de behandeling van het verzoekschrift worden geagendeerd bij de rechtbank. Na enkele weken zullen partijen moeten verschijnen voor de mondelinge behandeling. Hier wordt door de rechter getoetst of er sprake is van ‘de toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen’.

Vaak zal het zover niet komen en zal de schuldenaar voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt betalen of een betalingsregeling met u willen treffen. Waarbij de kosten voor de faillissementsaanvraag voor zover mogelijk worden doorberekend aan de schuldenaar.

Voor het aanvragen van een faillissement heeft u nodig:

  • Een (onbetwiste) vordering;
  • Een steunvordering;
  • Een advocaat.

Advocaat

faillissementsrecht

Wilt u meer informatie over de faillissementsaanvraag ter incasso? Of bent u op zoek naar een incasso advocaat voor het innen van uw vordering?

Mathieu vreeswijk

Mathieu Vreeswijk

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk, een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten in het Incasso