Beslag leggen en invordering

Wilt u beslag leggen voor een vordering die niet betaald wordt? Of bent u op zoek naar meer informatie over beslag leggen? Een advocaat beslag- en executierecht van Flinck Advocaten helpt u graag verder.

Formaliteiten

Een beslag op aandelen moet door de betreffende vennootschap worden aangetekend in haar aandeelhoudersregister. De deurwaarder dient deze aantekening eveneens te ondertekenen. Een besloten vennootschap is verplicht (artikel 2:194 BW) om het aandeelhoudersregister op haar kantoor beschikbaar te houden. In de praktijk wil het echter nog wel eens voorkomen dat het aandeelhoudersregister niet voorhanden of ‘kwijt’ is. Dit heeft gelukkig geen gevolgen voor de geldigheid van het beslag; ook zonder aantekening is het beslag rechtsgeldig gelegd.

Executie aandelen

Een conservatoir beslag op aandelen wordt executoriaal op het moment dat schuldeiser/ beslaglegger in de hoofdzaak een (executoriale) titel heeft verkregen. Deze titel dient zowel aan de schuldenaar als aan de vennootschap te worden betekend.

De beslagen aandelen kunnen vervolgens uitsluitend verkocht en geleverd worden met toestemming van de rechtbank. De schuldeiser/ beslaglegger moet binnen één maand om deze toestemming verzoeken, waarna de rechtbank zal bepalen op welke wijze (en onder welke voorwaarden) de verkoop en overdacht kan plaatsvinden. Doet de schuldeiser/ beslaglegger dat niet (tijdig), dan komt daarmee het beslag te vervallen.

Advocaat beslag- en executierecht

Wilt u meer informatie over het leggen van beslag op aandelen of wordt u zelf geconfronteerd met een beslag op aandelen?

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

  

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat beslag- en executierecht van Flinck Advocaten.
Telefoonnummer: 020 – 26 10 234
E-mail: [email protected]

Actualiteiten