Ontslag op staande voet

Als werkgever dient u voorzichtig te zijn met Ontslag op staande voet. Alleen als er sprake is van een dringende reden kan een arbeidsovereenkomst beëindigd worden. Wanneer later blijkt dat die dringende reden afwezig was, bestaat er een betalingsverplichting voor het achterstallige loon van de werknemer. Het is daarom belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen over de dringende reden.

Dringende reden

Voor een succesvol ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. De wet spreekt van een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Bij de beoordeling of er sprake is van een dergelijke dringende reden dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Omstandigheden die moeten worden meegewogen zijn in eerste instantie de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt. Daarbij moet de aard van de dienstbetrekking in beschouwing genomen worden. Daarnaast moeten de persoonlijke factoren van de werknemer worden meegewogen zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd en de gevolgen van het ontslag op staande voet.

Redenen voor ontslag op staande voet?

  • Een werknemer die regelmatig onder invloed is van alcohol of drugs tijdens het werk;
  • Diefstal, bedrog, mishandeling of andere strafrechtelijke vergrijpen;
  • Het openbaar maken van bedrijfsgeheimen;
  • Frauderen met het Curriculum Vitae;
  • Werkweigering;
  • Regelmatig te laat komen

Onverwijld

Tussen de gedraging die kan worden aangemerkt als dringende reden en het ontslag mag niet te veel tijd zitten. De wet spreekt van een aanzegging die onverwijld moet plaatsvinden. Bij de aanzegging moet u aangeven wat als dringende reden wordt aangemerkt.

Opzegbrief

Het is raadzaam om het mondeling gegeven ontslag schriftelijk te bevestigen. De bevestiging van het ontslag geeft u in een ontslagbrief. In een eventuele procedure (waarbij door de werknemer een beroep wordt gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag) zal de werkgever de in de ontslagbrief genoemde grondslag moeten bewijzen. Het is dus raadzaam om met een advocaat arbeidsrecht te bepalen wat u precies als dringende reden aanvoert in de brief. U kunt ongewenst een groot bewijsprobleem naar u toe halen door het verkeerd formuleren van de grondslag van de dringende reden voor ontslag.

Advocaat arbeidsrecht

Heeft u nog vragen over het ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat arbeidsrecht mr. Vincent Melens op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.

Advocaat arbeidsrecht

Heeft u een vraag over het arbeidsrecht? Heeft u een geschil met uw werknemer of werkgever? Of wordt u geconfronteerd met een ontslagprocedure?

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat verbintenissenrecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: melens@flinckadvocaten.nl