Overlast in de VvE: het verbod op harde vloeren

Geplaatst door: Willem van Agt

Overlast in de VvE komt in de praktijk helaas vaak voor. De reden voor die overlast is vaak een houten of stenen vloer van een (boven)buurman. In de meeste VvE-modelreglementen staat daarom een verbod op harde vloeren. Tenminste een verbod op het aanbrengen daarvan. Dat verbod wordt in het huishoudelijke reglement van veel verenigingen van eigenaren (VvE) nader uitgewerkt. Maar stel dat een van de eigenaren toch een houten vloer aanlegt? Kan de VvE dan bewerkstelligen dat die vloer moet worden verwijderd? Recent lag precies die vraag voor bij een procedure bij de rechtbank Noord-Holland. Gespecialiseerd advocaat VvE-recht Willem van Agt legt uit.

Het verbod op harde vloeren

In de meeste VvE-modelreglementen staat een verbod op harde vloeren ter voorkoming van (geluids)overlast. Als voorbeeld gebruik ik het modelreglement 2006, waarin is bepaald:

Artikel 26 Modelreglement
1. De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming van normen die bij huishoudelijk reglement of door de vergadering zijn vastgesteld en zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers.
2. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen open vuur/haardinstallaties aanleggen.
3. Bestaande situaties ten tijde van de splitsing dienen te worden geduld.

Met andere woorden, het is een eigenaar niet toegestaan om een parket- of stenen vloer aan te leggen, tenzij een eigenaar de normen uit het huishoudelijk reglement of zoals vastgesteld tijdens de vergadering in acht neemt. Zelfs met inachtneming van die normen mag geen hinder ontstaan bij andere eigenaren of gebruikers. Zoals gezegd is in de meeste modelreglementen een dergelijk verbod opgenomen.

In de procedure voor de rechtbank was het verbod nader uitgewerkt in het huishoudelijke reglement van de VvE. In dat huishoudelijk reglement staat: “Het is verboden om parket of plavuizen aan te brengen. Bij het alsnog aanbrengen van plavuizen en/of parket kunnen (toekomstige) buren, die er last van hebben, eisen dat deze vloerbedekking alsnog verwijderd wordt.”

Tóch overlast in de VvE!

Ondanks het duidelijke verbod legt een van de eigenaren toch een laminaatvloer in zijn appartement. De VvE en deze eigenaar komen er (blijkbaar) onderling niet uit, waarop de VvE naar de rechter stapt. De VvE vordert dat de betreffende eigenaar wordt veroordeeld om zijn laminaatvloer (alsnog) te verwijderen.

Van belang is in de eerste plaats dat de rechtbank oordeelt dat een laminaatvloer volgens de rechtbank met parket moet worden gelijkgesteld. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat in het reglement een absoluut verbod op parketvloere staat. Dit betekent dat er geen overlast is vereist, voordat met succes verwijdering kan worden gevorderd.

Van overlast was overigens ook sprake. Dat bleek uit de toelichting van de onderburen tijdens de zitting. Ook het verweer van de eigenaar dat andere eigenaren ook parket of plavuizen hebben, maakt – zo oordeelt de rechtbank – niet dat er geen sprake is van strijd met het huishoudelijk reglement.

Eigenaar moet zijn vloer verwijderen

De rechtbank veroordeeld de eigenaar daarom om zijn laminaatvloer te verwijderen. De (onder)buren moeten de overlast in de VvE nog even dulden, de rechtbank gunt de eigenaar namelijk een termijn van drie maanden voordat de vloer moet zijn verwijderd.

Advocaat VvE-recht

Ondervindt u overlast in de VvE? En heeft u vragen over uw mogelijkheden om die overlast te verhelpen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw VvE? Neemt u dan gerust contact op gespecialiseerde VvE-advocaat mr. Willem van Agt op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].